Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Prilozi > Štetočine na kupusu
Štetočine na kupusu

Na regionu Glogonj pregledom usevu kupusa koji je rasađen početkom jula (početak zavijanja glavica)  registrovane sledeće štetočine:

 

Kupusni moljac (Plutella xilostella)

 

Na tek  formiranim glavicama evidentirano prisustvo tek ispiljenih larvi kupusnog moljca (larve veličine od 2 mm do 6 mm). Na preko 50 % biljaka vidljiva oštećenja na listovima. Za suzbijanje kupusnog moljca mogu se primenjivati preparati iz grupe neonikotinoida. Kod nas su za tu namenu registrovani su Lamdex 5 SC, (lambda-cihalotrin 50) 0,2-0,3 l/ha, Grom (lambda-cihalotrin 25) 0,3-0,4 l/ha i D-stop (B. Thurigiensis subspec. Kurstaki) 2 do 3 l/ha.

 

 

Buvači (Phyllotreta spp.)

 

Registrovano je i prisustvo buvača. Na jednoj biljci prisutno od 5 do 7 odraslih jedinki. Štete pričinjavaju odrasli insekti grickajući list. Pojavi i razvoju buvača pogoduje toplo i suvo vreme. Zbog velikih šteta koje mogu nastati za kratko vreme, buvači se suzbijaju primenom insekticida uz dodavanje okvašivača. U cilju smanjenja brojnosti buvača može se primeniti Fenitrotion 50 EC (fenitrotion) 1,0 l/ha.

 

 

 

Leptirasta vaš (Aleurodes proletella)

 

Ove vaši su registrovane na preko 50 % biljaka. Ukoliko se utvrdi prisustvo leptiraste vaši primeniti hemijske mere zaštite sa npr. Chess 50-WG (pimetrozin a.m.) u dozi 0,4 kg/ha.

Zbog morfološke karakteristike lista kupusa (kožasto-mastan list) a u cilju povećanja efikasnosti insekticida neophodno je dodati neki od okvašivača. Savetujemo proizvođačima da ukoliko utvrde prisustvo navedenih štetočina primene hemijske mere zaštite.

Comments

There are no comments yet for this post.