Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Prilozi > Obični paučinar u plastenicima (Tetranichus urticae)
Obični paučinar u plastenicima (Tetranichus urticae)

Vizuelnim osmatranjem plasteničke i stakleničke proizvodnje na teritoriji koju pokriva RC Pančevo uočeno prisustvo običnog paučinara (Tetranichus urticae). Obični paučinar je registrovan na jagodi, krastavcu, paradajzu i bostanu. Registrovan je na naličju listova gde svojom ishranom izaziva sitne beličaste tačkice. Jače zaraženi listovi imaju bronzanu boju.

Javlja se na velikom broju biljaka. Ima od 5 do 9 generacija. Obični paučinar se pojavljuje sredinom maja kada ženke izlaze iz diapauze i počinju sa ishranom. Pre pojavljivanja na gajenim usevima razvija se na korovskim biljkama te je neophodno održavati higijenu polja.

Obični paučinari imaju visok nivo rezistentnosti prema organofosfornim i organohlornim jedinjenjima. Prilikom suzbijanja običnog paučinara primeniti dva tretmana u razmaku od  5 do 7 dana. Većina akaricida imaju veoma slabo delovanje na jaja. Obzirom da žive i ishranjuju se na naličju lista potrebno je primeniti veće količine radnog rastvora.

Pauka treba suzbijati kada se pronađe više od 5 jedinki po listu na 20% pregledanih biljaka. Obzirom da je berba jagoda u toku ne smeju se primenjivati insekto - akaricidi. Mogu se primenjivati parafinska ulja u nižim koncentracijama 1 %.

U našoj zemlji imamo registrovane sledeće preparate:

DIMETOAT-EC, DIMETOGAL, PERFEKTHION (a.m. dimetoat) - 0,75-0,10%

APOLLO 50-SC (a.m. klofentezin) - 0,04%

DEMITAN 200-SC (a.m. fenazakvin) - 0,04-0,06%

 

Comments

There are no comments yet for this post.