Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Prilozi > Pojava potkornjaka (mali potkornjak i voćni sipac)
Pojava potkornjaka (mali potkornjak i voćni sipac)

 

Obilaskom voćni zasada (Banatski Karlovac, Banatski Brestovac, Ivanovo) na teritoriji RC Pančevo, uočeno je prisustvo  malog voćnog potkornjaka(Scolytus rugulosus) i voćni sipac(Xyleborus dispar). Simptomi sa oštećenjima registrovani su kako na starim tako i na mladim stablima.

 

Niske temperature tokom zime 2011/2012 godine  i do -25 °C su prouzrokovale oštećenje na pojedinim stablima pa i do izmrzavanja velikog broja stabala. Takođe i 2013. godina karakteriše se temepraturnim klebanjima  koja su prouzrokovala stres kod biljaka. Kao najvažnije posledice pojave potkornjaka su temepraturne oscilacije (pucanje kore stable) kao i nedostatak vlage, što je dosta bilo izraženo tokom leta i jeseni 2012. godine. Pri jačoj brojnosti ove štetočine mogu napasti i mlađa stabla.

 

 

Napadnuta stabla i orezane grane treba uklanjati iz zasada obzirom da insekt prezimljava u njima. Na malim površinama krečenje stabla može imati važnu ulogu u smanjenju brojnosti. Okrečena stabla manje se zagrevaju tokom zime i smanjuje se opasnost od izmrzavanja. Takođe ova mera na proleće odlaže vegetaciju za nedelju dana što može biti veoma korisno. Hemijsko suzbijanje ovih štetočina je veoma otežano i obično daje slabe rezultate. Kada se primate prvi primerci drvenara neophodno primenjivati kontaktna sredstva sa primenom veće količine vode uz dodatak okvašivača.

U zasadima koji su u dobroj kondiciji i sa izbalansiranom ishranom manja je verovatnoća pojave potkornjaka.

Comments

There are no comments yet for this post.