Skip to main content

Novi Pazar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Novi Pazar > Usevi ili zasadi
Trulež plodova šljive

Na području delovanja RC Novi Pazar, vizuelnim pregledom zasada šljiva na više lokacija, na manjim površinama  i okućnicama, registrovano je prisustvo simptoma truleži plodova koštičavog voća (Monilinia spp.).

 

 

Patogen može da zarazi plodove od zametanja pa do skladištenja. Zaraza dozrelih plodova se vrši preko povreda na pokožici. Ako  se zdrav i zaražen plod dodiruju, može doći do širenja zaraze. Kada posle dužeg sušnog perioda nastupi period sa obilnim  padavinama, dolazi do naglog rasta ploda i pokožica ne može da izdrži unutrašnji pritisak i puca stvarajući put za ulazak patogena. U gore pomenutim zasadima prisustvo truleži ploda posledica je neadekvatne zaštite šljive od štetočina ploda (šljivin smotavac). Usled ubušivanja larvi pomenute štetočine, otvoren je put za patogene prouzrkovače truleži ploda.

 

Na plodovima se prvo javljaju kružne mrke pege oko mesta infekcije i kasnije se šire. Ovako zaraženi plodovi mumificiraju, osuše se, ostaju na granama ili opadaju i služe za prezimljavanje gljive.

 

U cilju suzbijanja ovog patogena preporuka su mehaničke i hemijske mere:

  • Mumificirane i trule plodove ukloniti iz zasada, kako bi  sprečili širenje zaraze;
  • Adekvatna zaštita od štetočina;
  • Hemijske mere zaštite se sprovode u periodu sazrevanja plodova i pred uslove koji favorizuju ostvarenje infekcije pomenutim patogenom, o čemu će RC Novi Pazar izvestiti na ovom Portalu u vidu preporuke.