Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina > Prilozi > Bakteriozna plamenjača (Erwinia amylovora) jabučastog voća
Bakteriozna plamenjača (Erwinia amylovora) jabučastog voća

Na području delovanja RC Jagodina, tokom vizuelnih pregleda zasada kruške, dunje, mušmile i jabuke, na pojedinačnim mladarima, registrovano je prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

 

Simptomi se mogu videti na mladarima koji su povijeni i imaju izgled pastirskog štapa.

 
 

Bakteriozna plamenjača je veoma destruktivan patogen koji napada sve biljne delove. Prezimljava u rak-ranama, zaraženim plodovima i granama. Na početku vegetacije u specifičnim uslovima temperature i vlage dolazi do aktivacije bakterije i infekcije cvetova. Iz zaraženih biljnih delova, u povoljnim uslovima za razvoj bakterije, dolazi do curenja bakteriskog ekskudata koji služi za dalje širenje ove bolesti, putem kiše, insekata, vetra, ptica i čoveka. Usled infekcija prouzrokovačem bakteriozne plamenjače može doći do velikih šteta pogotovo u mladim zasadima i  u zasadima u kojima je u ovoj i u prošloj vegetaciji registrovano prisustvo bakterije.

Proizvođačima jabučastog voća se preporučuje obilazak voćnjaka i utvrđivanje prisustva simptoma bakteriozne plamenjače. Ukoliko se registruje prisustvo ovog patogena preporučuje se, po suvom i toplom vremenu, mehaničko uklanjanje zaraženih biljnih delova uz osnovne higijenske mere:

·        formiranje dezinfekcione barijere oko zasada,

·        dezinfekcija alata, obuće i odeće radnika sa 10% rastvorom natrijum hipohlorita  ili 70% rastvorom etil alkohola,

·        rez prilikom odstranjivanja zaraženih delova mora biti takav da obuhvati 30 cm zdravog tkiva kod jabuke i 50 cm kod kruške,

·        rane na drvenastom delu potrebno je dezinfikovati premazivanjem sa 3% rastvorom bakarnih preparata,

·        odsečene delove nikako ne bacati na zemlju već ih stavljati u pvc vreće ili u prikolice obložene folijom,

·         spaljivanje zaraženih biljnih delova,

·        zaražena stabla obeležiti vidljivom trakom ili bojom i nakon 7 dana ponovo pregledati pa ukoliko je potrebno ponoviti postupak mehaničkog uklanjanja,

·        nakon odstranjivanja zaraženih biljnih delova preporučuje se tretman preparatima na bazi bakra u nižim koncentracijama.

Comments

There are no comments yet for this post.