Skip to main content

Region Čačak

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Čačak
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Pregledom ozimih useva, na području rada RC Čačak, utvrđeno je da se ozime pšenice nalaze u fazi bokorenja, vidljivo četrto do peto sekundarno stablo (BBCH 24 - 25), dok se usevi ozimog ječma nalaze u fazi kraj bokorenja, vidljivo šesto do deveto sekundarno stablo (BBCH 26-29). Očekuje se ulazak ječmova u fazu vlatanja.

-      Vizuelnim pregledima useva pšenice  registrovani su simptomi pepelnice (Erysiphae gramminis).

U usevim pšenice još uvek se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

 

-       Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva ječma kako bi utvrdili fazu razvoja, kao i prisustvo simptoma bolesti.

- U slučaju prisustva simptoma bolesti na više od 10% biljaka, odmah po ulasku ječmova u fazu vlatanja, preporučuje se fungicidni tretman nekim od  registrovanih preparata prema preporuci od 29.03. (vidi preporuku).

Preventivne mere u kontroli krompirovog moljca

Na području RC Čačak, na lokalitetima uz donji tok reke Zapadna Morava, u toku je setva  ranih i srednje ranih sorata krompira. Uskoro će početi i setva sorata namenjenih za jesenju proizvodnju.

-       Rane sorte krompira, zbog kraće vegetacije, bivaju povađene do kraja jula meseca, čime se uspešno rešava problem oštećenja krtola od krompirovog moljca (Phtorimaea operculella). Najugroženija je proizvodnja sorata čije je vađenje planirano za kraj avgusta i početak septembra. Cima krompira strada usled visokih temperatura, u zemljištu se stvaraju pukotine, a time se otvara put ženkama krompirovog moljca da polože jaja na krtole. Oštećene krtole su tržišno neupotrebljive.

Pre setve posebnu pažnju treba posvetiti svim preventivnim merama kako bi se smanjile štete:

-  Za sadnju koristiti samo zdrave krtole

- Sadnju obaviti na većoj dubini ( optimalno 15 cm)

- Dodatno, u toku ogrta krompira, formirati visoke bankove, posebnim mašinama „finišerima“

Praćenje dozrelosti pseudotecija (V.inaequalis) VI nedelja

Na području RC Čačak zasadi jabuke se, u zavisnosti od sorte i nadmorske visine, nalaze u  fenofazi od vidljivi su cvetni pupoljci (još uvek zatvoreni) do faze crvenih pupoljaka, cvetne krunice su izdužene; cvetna loža je lagano otvorena, čašični listovi su jedva vidljivi, BBCH 55 – 57.

Pregledom prezimelog lišća , registrovano je prisustvo zrelih askospore gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju je 10,35%.

 

 

RC Čačak nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija (V.Inaequalis) V nedelja

Na području RC Čačak zasadi jabuka se, u zavisnosti od sorte i nadmorske visine, nalaze u  fenofazi od  početka pucanja pupoljaka do zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljaka (BBCH 07-09).

Pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) u opalom lišću jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 4.2 %.

 

 

RC Čačak nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Zaštita kruške – početak piljenja larvi obične kruškine buve

Na području rada RC Čačak, lokalitet Lipnica, zasadi ranih sorti krušaka se nalaze u fenofazi  početak pucanja pupoljaka do zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljaka (BBCH 07-09).

 

-      Pregledom pupoljaka  pod binokularom,  uočene su ispiljene larve obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). Sa povećanjem temperature u narednim danima, očekuje se intenzivnije piljenje larvi ove štetočine.

 
RC Čačak nastavilja sa praćenjem razvoja obične kruškine buve i blagovremeno će obavestiti proizvođače o sprovođenju hemijskih mera zaštite u cilju suzbijanja ove štetočine.
Praćenje dozrelosti pseudotecija (V.Inaequalis) IV nedelja

Na području RC Čačak zasadi jabuka se u zavisnosti od sorte i nadmorske visine, nalaze u  fenofazi  od kraj bubrenja pupoljaka do početka pucanja pupoljaka (BBCH 03-07).

velika slika

Pregledom prezimelog lišća, registrovano je prisustvo zrelih askospore gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Od 100 pregledanih pseudotecija u 1 je utvrđeno prisustvo dozrelih askospora, a u 75 su askusi formirani i jasno se uočavaju formirane askospore koje još nisu dozrele. Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju je 1%.

 

Padavine u proteklim danima dovele su do vlaženja prezimelog lišća i do ubrzanog sazrevanja askusa i askospora. U narednim danima, prognozira se promenljivo vreme sa čestom smenom padavinama i sunčanih intervala, što će pogodovati dozrevanju i oslobađanju askospora i mogućnosti ostvarenja infekcije od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke.  

 

RC Čačak nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 

Praćenje dozrelosti pseudotecija (V.Inaequalis) III nedelja

Na području RC Čačak zasadi jabuke se nalaze u  fenofazi od mirovanja vegetacije do početak bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 00-01).

velika slika

Pregledom prezimelog lišća, nije registrovano prisustvo zrelih askospore gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Od 60 pregledanih pseudotecija u 35  je utvrđeno formiranje askusa. Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju je 0%.

 

RC Čačak nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Obična kruškina buva

Na području rada RC Čačak, lokalitet Lipnica, zasadi krušaka se nalaze u fenofazi  mirovanja (BBCH 00).

  

-     Vizuelnim pregledom zasada registrovano je  značajno povećanje brojnosti  imaga i položenih jaja obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u  odnosu na prošli pregled. Indeks napada za imaga iznosi 18,33, a za položena jaja 24,16.

 

velika slika

Proizvođačima koji do sada nisu sproveli hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja obične kruškine buve preporučuje se primena insekticida po preporuci od 13.2. (vidi preporuku).

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Vizuelnim pregledom ozimih useva, na području rada RC Čačak, utvrđeno je da se ozime pšenice nalaze u fazi  od 5 do 6 listova razvijeno (BBCH 15-16), dok su usevi ozimog ječma u fazi bokorenja, vidljivo od šest do osam sekundarnih stabala (BBCH 26-28).

-     Vizuelnim pregledima useva pšenice nisu registrovani simptomi patogena. Na usevima ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 6% biljaka.

Hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju, a RC Čačak nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

-     Tokom vizuelnih pregleda na  parcelama pod ozimim strnim žitima registrovano je prisustvo  aktivnih rupa od poljskog miša (Apodemus silvaticus).

velika slika

Proizvođačima  se preporučuje da  pregledaju svoje parcele i ukoliko uoče više od 10 aktivnih rupa po hektaru primene neki od rodenticida. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci (a.m. bromadiolon) uz obavezno zatrpavanje mamaka kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Praćenje dozrelosti pseudotecija (V.Inaequalis) II nedelja

Na području RC Čačak zasadi jabuke se nalaze u  fenofazi mirovanja, lisni pupoljci zadebljali, cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (00 BBCH).

 

Pregledom prezimelog lišća  nije registrovano prisustvo zrelih askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Od 75 pregledanih pseudotecija u 10 je utvrđeno formiranje askusa bez formiranih askospora u njima. Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju je 0%.

 

RC Čačak nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima