Skip to main content

Region Čačak

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Čačak
Prisustvo krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u usevima krompira

Na području delovanja RC Čačak, usevi krompira nalaze se u fenofazi od tri do šest troliski razvijeno (BBCH 13-16).

 

Imago krompirove zlatice              Jaja krompirove zlatice

Imago krompirove zlatice  Jaja krompirove zlatice

 

Vizelnim pregledom useva krompira registrovano je prisustvo imaga i jajnih legla prve generacije krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). U toku je kopulacija imaga i  početak poleganja jaja ove štetočine. U narednom periodu se očekuje početak piljenja larvi.

Za sada se ne preporučuje insekticidni tretman.

RC Čačak nastavlja sa praćenjem razvoja ove štetočine u usevu krompira i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Čačak, zasadi jabuka se nalaze u fazi od punog cvetanja do faze cvetovi venu većina latica opada (BBCH 65 - 67).

 

Faza razvoja jabuke

Faza razvoja

 

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 46,22 %.

RC Čačak nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Čačak zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama cvetanja: od faze početak cvetanja do faze puno cvetanje (BBCH 61-65).

 

 

Faya rayvoja jabuke

Faza razvoja

 

 

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa oplog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 37,28%.

 RC Čačak nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena

Štetočine u strnim žitima

Na području rada RC Čačak, usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama, od devet i više stabla vidljivo do prvo kolence najmanje 1cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 29-31). 

 

Žitna pijavica (Lema melanopus)

Žitna pijavica (Lema melanopus)

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma na lokalitetima Mrčajevci i Ježevica, uočeno je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus) u niskom intezitetu napada, kao i oštećenja na listovima od  njihove ishrane.

Štete prave odrasle jedinke i larve izgrizajući listove u vidu uzdužnih pruga. Larve prave najveće štete u usevima. Prag štetnosti je 0,5-1 larva po biljci.

Žitna stenica

Žitna stenica ( Eurygaster spp)

Takođe u usevima je uočeno prisustvo žitne stenice (Eurygaster sp.) u niskom intenzitetu napada. Štete prave odrasli insekti i larve. Prezimeli imago prvo napada stabljiku, gde sisajući razara tačke rasta na centralnoj vlati, pri čemu dolazi  do sušenja izbojka mladih biljaka. Napadaju i klasove, izazivaju njihovu sterilnost i pojavu šturih belih klasova. Prag štetnosti je 3 – 4 imaga / m².

 

Lisna vaš i simptomi ishrane žitne pijavice

Lisna vaš i simptomi od ishrane žitne pijavice

U usevima se registruje i prisustvo lisnih vaši  (Aphididae) u niskom intenzitetu napada.

Za sada se ne preporučuje insekticidni tretman.

RC Čačak nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja u strnim žitima.  

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području rada RC Čačak zasadi jabuka se, u zavisnosti od sortimenta i nadmorske visine, nalaze u fazi od prvi listovi otvoreni, drugi još uvijeni do faze crvenih pupoljaka (BBCH 11-57).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 17,85%.

 

 

Askusi sa askosporama

velika slika

 

 

RC Čačak nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području rada RC Čačak zasadi jabuka se, u zavisnosti od sortimenta i nadmorske visine, nalaze u fazi od zeleni listići oko 10 mm iznad ljušture pupoljka  do faze vidljivi cvetni pupoljci (još uvek zatvoreni) (BBCH 10-55).

 

 

Faza razvoja jabuke

Faza razvoja

 

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 11,20%.

 

RC Čačak nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području RC Čačak, zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i ekspozicije terena nalaze u različitim fazama bubrenja pupoljaka do faze početak pucanja pupoljaka (BBCH 03-07).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 8,33 %.

 

Askusi sa askosporama

velika slika

 

RC Čačak nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području RC Čačak, zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i ekspozicije terena nalaze u različitim fazama bubrenja pupoljaka do faze početak pucanja pupoljaka (BBCH 03-07).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 5,17 %.

 

Askusi sa askosporama

velika slika

 

 RC Čačak nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području RC Čačak usevi ozime pšenice i ječma, u zavisnosti od vremena setve, nalaze se u različitim fazama bokorenja (BBCH 23 - 25).

Faza razvoja pšenice  Faza razvoja ječma

Faza razvoja pšenice    Faza razvoja ječma

 

 Vizuelnim pregledom ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 2% biljaka. Simptomi ostalih biljnih bolesti i prisustvo štetnih insekata nije registrovano.

Vizuelnim pregledom useva pšenice nisu registrovani simptomi biljnih bolesti, ni štetnih insekata.

RC Čačak nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja strnih žita.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području RC Čačak zasadi jabuke se nalaze u fenofazi početak bubrenja pupoljaka (BBCH 01).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 2,08 %.

 

Askusi sa askosporama

velika slika

 

RC Čačak nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima