Skip to main content

Region Čačak

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Čačak
Siva trulež (Botrytis cinerea) na malini

Na području RC Čačak maline se nalaze u fazi sazrevanja plodova (BBCH 81 – 85).

Obilaskom zasada registrovani su  sporadično plodovi zararaženi gljivom prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea).

 

Siva trulež-malina

Botrytis cinereal - malina

Tokom ove vegetacije, u periodu cvetanja i razvoja plodova maline, vladali su veoma povoljni uslovi za razvoj ovog patogena (padavine koje su prouzrokovala dugotrajna vlaženja cvetova i plodova). U zasadima gde se nisu na vreme mogle sprovesti hemijske mere zaštite, došlo je do pojave simptoma sive truleži.

Kod zaraženih plodova karakteristična je pojava sive navlake koja predstavlja sporonosne organe gljive.

Sada ovakve plodove treba sklanjati sa parcele kako ne bi došlo do zaraze zdravih plodova.

Ubrane plodove treba što pre uskladištiti u hladnjači.

Regionalni centar Čačak je u ovoj vegetaciji, zbog izrazito povoljnih uslova preporučio hemijske mere kontrole (1.06.;18.05.).
Fuzarioze klasa pšenice i ječma

Na području RC Čačak pšenica se nalazi u fazi rane mlečne zrelosti (BBCH 73), a ječam u fazi kasne mlečne zrelosti (BBCH 77).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma šturosti klasa pšenice i ječma (Fusarium graminearum ).

fusarium graminearum-ječam

Velika slika - ječam

Kod ozimog ječma procenat zaraženih klasova je od 4 do 25%, dok se zaražena površina klasa kreće od 5 do 50%.

Fusarium graminearum-pšenica

Velika slika-pšenica

Kod ozime pšenice procenat zaraženih klasova je od 5 do 30%, dok se zaražena površina klasa kreće od 5 do 25%.

Vremenski uslovi sa čestim padavinama koji su vladali u proizvodnji u fazi cvetanja i nalivanja zrna pšenice i ječma, kao i nemogućnosti blagovremene hemijske zaštite, doveli su do infekcija klasova pomenutim patogenom.

Zaraženi klasovi su slamasti, blede boje, a zrna na takvim klasovima su štura.

Pored šteta koje se odnose na smanjenje prinosa i kvaliteta zrna, posebni značaj ovog patogena ogleda se u njegovoj sposobnosti da na obolelim zrnima sintetiše mikotoksine veoma štetne po zdravlje ljudi i životinja. 

Prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus na čokotima vinove loze

Na području delovanja RC Čačak, zasadi vinove loze nalaze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta u različitim fazama cvetanja.

Vizuelnim pregledom zasada, na naličju listova, registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus.

 

Larva-Scaphoideus titanus

Scaphoideus titanus-larva

 

Cikada Scaphoideus titanus je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje oboljenje zlatasto žutilo vinove loze.

Ova cikada je izraziti monofag, svoje razviće završava isključivo na vinovoj lozi. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu jaja ispod kore dvogodišnjih lastara.

Larve prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva, a tek treći larveni stupnjevi sposobni su da prenesu fitoplazmu.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Čačak nastavlja sa praćenjem cikade Scaphoideus titanus i na vreme će signalizirati momenat za tretman.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području rada RC Čačak zasadi jabuka se, u zavisnosti od sortimenta i nadmorske visine, nalaze u fazi od crvenih cvetnih pupoljaka do faze početka cvetanja (BBCH 57-61).

 

faza razvoja jabuke

Faza razvoja

 

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 27,94 %.

RC Čačak nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području rada RC Čačak zasadi jabuka se, u zavisnosti od sortimenta i nadmorske visine, nalaze u fazi od vidljivi cvetni pupoljci (još uvek zatvoreni) do faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 55-60).

faza razvoja jabuke

Faza razvoja

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 21,15 %.

 

RC Čačak nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području rada RC Čačak zasadi jabuka se nalaze u fazi zeleni listići oko 10 mm iznad ljušture pupoljka (BBCH 10).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 11,36 %.

 

Askusi sa askosporama

velika slika

 

RC Čačak nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području RC Čačak zasadi jabuke se nalaze u fenofazi kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 03).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 6,81 %.

 

Askusi sa askosporama

Askusi sa askosporama

 

 RC Čačak nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Čačak, usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama bokorenja, razvijeno od tri do sedam sekundarnih stabala (BBCH 23- 27).

Vizuelnim pregledom ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 10 % biljaka i prisustvo sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalisna do 2 % biljaka.

Pyrenophora teres   Rhynchosporium secalis

Pyrenophora teres                      Rhynchosporium secalis

 

U usevima pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 2 % biljaka.

 

Septoria tritici

Septoria tritici

 

Takođe, pregledom useva ozime pšenice i ječma registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 3 % biljaka, kao i prisustvo stenice (Tritomegas bicolor) na 2 do 3% biljaka.

 

Aphididae  Tritomegas bicolor

Aphididae                                Tritomegas bicolor

 

RC Čačak nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području RC Čačak zasadi jabuke se nalaze u fenofazi početak bubrenja pupoljaka (BBCH 01).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 3,63 %.

 

Askusi sa askosporama

Askusi sa askosporama

 

RC Čačak nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području RC Čačak zasadi jabuke se nalaze u fenofazi početak bubrenja pupoljaka (BBCH 01).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 2,15 %.

 

Askusi sa askosporama

Askusi sa askosporama

 

RC Čačak nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima