Skip to main content

Region Čačak

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Čačak > Prilozi > Breskvin smotavac (Cydia molesta)
Breskvin smotavac (Cydia molesta)

Na području RC Čačak berba kasnih sorti breskvi i nektarina je u toku, dok su rane i srednje rane sorte u fazi starenja i početka mirovanja: završen rast mladara, lišće još uvek zeleno (BBCH 91).

Obilaskom zasada registrovana su oštećenja na mladarima prouzrokovane ishranom larvi breskvinog smotavca (Cydia molesta).  Oštećenja su registrovana na pojedinačnim stablima u zasadima gde je izostala adekvatna zaštita u cilju suzbijanja ove štetočine.

 

Breskvin smotavac

 velika slika

Breskvin smotavac napada breskve i nektarine, a može oštećivati i kajsiju, dunju, jabuku, krušku, šljivu i trešnju. U toku jedne vegetacije može razviti 3 do 4 generacije. Prezimljava kao potpuno odrasla gusenica u zapredenom kokonu skrivenom u pukotinama kore na stablu i granama, ili u biljnim delovima na površini zemlje.

Prelazak iz larve u lutku se dešava u rano proleće. Ako su vremenski uslovi povoljni ženka položi od 100 do 200 jaja, uglavnom na naličje listova. Ispiljene larve se ubušuju u vrh mladara gde prave silazne hodnike dužine od 5 do 7 cm. Zbog oštećenja, vrh lastara vene, požuti i osuši se. Na mestu ubušenja javlja se smolotočina. U toku razvoja jedna larva može da ošteti više lastara. Osim lastara larve se ubušuju i u plodove. Potpuni razvojni ciklus za jednu generaciju traje oko mesec dana u zavisnosti od klimatskih uslova. Zbog brzog razvoja, generacije se međusobno preklapaju.

Suzbijanje breskvinog smotavca se vrši rezidbom napadnutih lastara kako bi se sprečio dalji razvoj larvi. Pored navedenih mehaničkih mera, u toku vegetacije, sprovode se i hemijske mere zaštite. Na osnovu vizuelnih pregleda biljaka na prisustvo jaja i larvi, kao i praćenja dinamike leta leptira, preporučuju se insekticidni tretmani u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u mladare i plodove.

RC Čačak nastavlja sa praćenjm ove štetočine.

Comments

There are no comments yet for this post.