Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > paradajz  

Web Part Page Title Bar image
paradajz

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
SelectedKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 26.7.2023 ‎(1)
Zaštita paradajza26.7.2023 13:08Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica usevi paradajza na otvorenom polju u zavisnosti od vremena rasađivanja i lokaliteta nalaze se u različitim fazama razvoja i sazrevanja ploda (BBCH 71-81).

Vizuelnim pregledom biljaka registruju se simptomi plamenjače paradajza (Phytophtora infestans) i crne pegavosti (Alternaria solani). Padavine koje su prognozirane za naš region narednih dana povoljno će uticati na razvoj pomenutih patogena.

U cilju zaštite od navedenih  patogena, proizvođačima se preporučuje da, pre najavljenih padavina sprovedu tretman zaštite nekim od fungicida:

- Magnetic (a.m.propamokarb hidrohlorid + fluopikolid) u količini 1,2-1,6 l/ha (karenca 7 dana) ili

- Equation pro WG (a.m.cimoksanil + famoksadon) u količini 0,4 kg/ha (karenca 3 dana).

Prilikom primene hemijskih mera zaštite obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Tretman zaštite bi trebalo sprovesti u večernjim ili jutarnjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura.

Region: Kosovska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 5.7.2023 ‎(1)
Zaštita paradajza 5.7.2023 22:52Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica usevi paradajza na otvorenom polju u zavisnosti od vremena sadnje nalaze se u fazi cvetanja do faze formiranja plodova (BBCH 63-73).

Vizuelnim pregledom useva paradajza registruje se prisustvo biljnih vaši (Aphididae), koje sisajući biljne sokove nanose diektne štete biljci, a takođe su i prenosioci fitopatogenih virusa.  

U cilju zaštite od vaši proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

-Teppeki, Afinito ( a.m. flonikamid) u količini 0,06-0,1 kg/ha ili

-Scatto (a.m. deltametrin) u količini 0,3-0,7l/ha.

Nestabilno vreme sa mogućim padavinama koje je prognozirano za naredne dane za region severa Kosova i Metohije može stvoriti povoljne uslove za razvoj i širenje patogena prouzrokovača plamenjače paradajza (Phytophtora infestans) i crne pegavosti (Alternaria solani).

U cilju zaštite paradajza od navedenih patogena poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena nekog od preparata:

-Ridomil gold MZ 68 WG, Supernova 72 WP (a.m.metalaksil-m +mankozeb) u količini 2,5 kg/ha ili

-Sphinx MZ (a.m.dimetomorf+mankozeb) u količini 2-2,5 kg/ha.

Zbog visokih dnevnih temperature sprovođenje tretmana zaštite se preporučuje u večernjim satima.

Region: Kosovska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 8.6.2023 ‎(1)
Zaštita paradajza 8.6.2023 9:12Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica usevi paradajza na otvorenom prostoru u zavisnosti od vremena sadnje, nalaze se u različitim fazama razvoja lista do faze otvoren prvi cvet na glavnom stablu (BBCH 19-61).

Vizuelnim pregledom useva paradajza registruje se prisustvo biljnih vaši i to zelene breskvine vaši (Myzus persicae). Biljne vaši sisajući sokove iz biljke nanose direktne stete, ali imaju i značajnu ulogu u prenosu virusa, poput virusa mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus-CMV).

U cilju zaštite useva paradajza poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primene nekog od insekticida:

-Teppeki,  Afinito (a.m. flonikamid) u količini 0,06-0,1 kg/ha.

Nestabilno vreme sa čestim padavinama uz visoku relativnu vlažnost vazduha i temepraturama oko 20 °C izuzetno pogoduju razvoju  prouzrokovača plamenjače paradajza (Phytophtora infestans).

U cilju zaštite od navedenog patogena proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Ridomil gold R (bakar-oksihlorid+metalaksil-m) u količini 5 kg/ha.

Region: Kosovska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 6.9.2022 ‎(1)
Zaštita paradajza6.9.2022 9:47Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u različitim fazama razvoja, od faze cvetanja do faze formiranja plodova (BBCH 51-71).

Na feromonskim klopkama koje su postavljene u plastenik, na lokalitetu Jarinje, opština Leposavić beleže se konstantni ulovi odraslih jedinki moljca paradajza (Tuta apsoluta). Vizuelnim pregledima biljaka, na donjim listovima registrovana su oštećenja (mine) prouzrokovane ishranom larvi pomenute štetočine.

 

U cilju zaštite paradajza od moljca paradajza preporučuje se spovođenje svih rasploživih mera kotrole:

-uklanjanje i uništavanje napadnutih i oštećenih biljnih delova;

-postavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje odraslih jedinki;

-uništavanje korovskih biljaka;

-postavljanje mreža na sve otvore na plasteniku;

-adekvatno đubrenje i navodnjavanje kao i poštovanje plodoreda u plastenicima;

 

Pored stalnog sprovođenja navedenih mera ukoliko se registruje prisustvo moljca paradajza preporučuje se i primena hemijskih mera zaštite upotrebom nekog od registrovanih insekticida:

-        Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) u količini 0,175 - 0,2 l/ha (karenca 1 dan, MBT 2) ili

-        Voliam targo 063 SC (a.m. hlorantraniliprol + abamektin) u koncentraciji 0,08 - 0,1% (karenca 3 dana, MBT 4) ili

-        Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda cihalotrin) u količini 0,4 l/ha (karenca 3 dana, MBT 2) ili

-        Avaunt 15 SC (a.m. indoksikarb)  u količini 0,17 – 0,25 l/ha  (karenca 3 dana, MBT 2) ili

-        Triton (a.m. emamektin benzoat) u količini 1,5-2 l/ha (karenca 3 dana, MBT 3).

Region: Kosovska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 29.7.2022 ‎(1)
Zaštita paradajza29.7.2022 12:11Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na teritoriji rada RC Kosovska Mitrovica usevi paradajza na otvorenom polju se u zavisnosti od vremena rasađivanja i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja i sazrevanja ploda (BBCH 71-81).

Vizuelnim pregledima biljaka, registruju se simptomi crne pegavosti paradajza (Alternaria solani) i plamenjače paradajza (Phytophthora infestans).

 

Padavine koje su za region severa Kosova i Metohije prognozirane za subotu pogodovaće razvoju pomenutih patogena. U usevima gde su prisutni simptomi navedenih patogena, pre padavina se  preporučuje primena nekog od fungicida sa kraćom karencom:

-Equation pro WG (a. m. cimoksanil + famoksadon) u količini 0,4 kg/ha (karenca 3 dana) ili

-Teatar, Quadris, Promesa (a. m. azoksistrobin) u količini 0,75 l/ha (karenca 3 dana).

Region: Kosovska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 29.6.2022 ‎(1)
Zaštita paradajza29.6.2022 10:36Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na teritoriji rada RC Kosovska Mitrovica usevi paradajza na otvorenom se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi cvetanja do faze formiranja ploda (BBCH 63-73).

Vizuelnim pregledom useva paradajza registruje se prisustvo biljnih vaši (Aphididae). Pored direktnih šteta koje prave sisajući sokove biljaka biljne vaši su i prenosioci fitopatogenih virusa. U cilju suzbijanja biljnih  vaši poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

-Tepeki, Afinito (a. m. flonikamid) u količini 0,06-0,1 kg/ha.

Vizuelnim pregledima useva paradajza registrovani su simptomi crne pegavosti (Alternaria solani) na do 4% biljaka.

Nestabilno vreme sa mogućim padavinama koje se, za region severa Kosova i Metohije, najavljuje od četvrtka može stvoriti povoljne uslove za razvoj i širenje patogena prouzrokovača plamenjače (Phytophtora infestans) i crne pegavosti. Sa ciljem zaštite paradajza proizvođačima se preporučuje primena nekog od fungicida:

-Ridomil gold MZ, Alijansa (a. m. mankozeb+metalaksil) u količini 2,5 kg/ha (karenca 21 dan)

Ili

-Vokal (mankozeb+cimoksanil) u količini 2,5-3 kg/ha (karenca 14 dana).

Region: Kosovska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 7.6.2022 ‎(1)
Zaštita paradajza7.6.2022 13:02Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)

Na teritoriji rada RC Kosovska Mitrovica usevi paradajza u proizvodnji na otvorenom prostoru, u zavisnosti od vremena sadnje, nalaze se fazi razvoja lista do faze otvoren prvi cvet na glavnom stablu (BBCH 19-61).

Vizuelnim pregledom useva paradajza registruje se prisustvo biljnih vaši (Aphididae) i to: bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporarium) i zelene breskvine vaši (Myzus persicae).

Biljne vaši sisaju sokove iz biljke čime nanose direktne štete, dok imaju i značajnu ulogu u prenosu virusa, poput virusa mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus-CMV). U cilju zaštite useva paprike poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da sprovredu tretman nekim od insekticida:

-Tepeki,  Afinito (a.m. flonikamid) u količini 0,06-0,1kg/ha ili

-Scatto (a.m. deltametrin) u količini 0,3-0,7l/ha.

Nestabilno vreme sa padavinama koje je za region severa Kosova i Metohije prognozirano od srede, može stvoriti povoljne uslove za razvoj i infekciju prouzrokovačem plamenjače paradajza (Phytophthora infestans) i crne pegavosti paradajza (Alternaria solani). U cilju zaštite lisne mase paradajza, a pre najavljenih padavina, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da upotrebe neki od fungicida:

-Pinozeb M 45 (a.m mankozeb) u količini 2kg/ha ili

-Mankogal 80, Mankogal Extra, Mankosav 80 WP, Nota, Titular 75 WGD ( a.m. mankozeb) u količini 2-2,5kg/ha ili

-Polyram DF (a.m. metiram) u količini 2kg/ha.

 

Region: Kosovska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 31.8.2021 ‎(1)
Zaštita paradajza31.8.2021 13:53Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica, usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u različitim fazama razvoja, od faze cvetanja do faze formiranja plodova (BBCH 51-71).

Na feromonskim klopkama koje su postavljene u plastenik, na lokalitetu Jarinje,  beleže se konstantni ulovi moljca paradajza (Tuta absoluta). Vizuelnim pregledima biljaka, na donjim listovima, registrovane su mine koje su nastale kao posledica ishrane larvi navedene štetočine. Takođe, registrovani su i plodovi sa oštećenjima od ishrane larvi.

 

Sa ciljem zaštite paradajza od moljca paradajza preporučuju se sve raspoložive mere kontrole: 

-uklanjanje i uništavanje napadnutih biljnih delova;

-posavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje odraslih jedini moljca paradajza;

-postavljanje mreže i pravljenje predulaza u objekat, kao i postavljanje mreže na svim otvorima;

-uništavanje korovskih biljaka;

-primena nekog od insekticida:

Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol + lambdacihalotrin) 0,4 l /ha (karenca 3 dana) ili

Avaunt 15 SC (a.m. indoksikarb)  0,17 - 0,25 l/ha (karenca 3 dana) ili

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,175 - 0,2 l/ha (karenca 1 dan) ili

Affirm 095 SG, Ema, Triton (a.m. emamektin benzoat) 1,5 - 2 kg/ha (karenca 3 dana).

Region: Kosovska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 23.7.2021 ‎(1)
Zaštita paradajza23.7.2021 15:15Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Kosovska Mitrovica usevi paradajza na otvorenom polju se zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fazama razvoja i sazrevanja ploda (BBCH 77-81).

Vizuelnim pregledom biljaka, na pojedinim parcelama proizvođača uočeni su simptomi crne pegavosti paradajza (Alternaria solani) i plamenjače paradajza (Phytophthora infestans). Padavine proteklih dana na severu Kosova i Metohije povisile su vrednosti vlažnosti vazduha što uz trenutne temperature stvara povoljne uslove za dalji razvoj navednih patogena. U usevima gde su prisutni simptomi navedenih patogena, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida sa kraćom karencom:

-Equation pro WG (a. m. cimoksanil + famoksadon) u količini 0,4 kg/ha (karenca 3 dana) ili

-Teatar, Quadris, Promesa (a. m. azoksistrobin) u količini 0,75 l/ha (karenca 3 dana) ili neki dr.regisrovani fungicid sa kratkom karencom.

U toku je polaganje jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera). U proizvodnji na otvorenom to je najznačajnija štetočina u našim uslovima, jer se larve hrane generativnim organima, a ubušeni plodovi sa larvama su podložni i napadu različitih vrsta truleži.

Ukoliko se pregledom biljaka uoči prisustvo jaja pamukove sovice, preporučuje se neki od registrovanih insekticida za tu namenu koji ima delovanje i na jaja i na larve:

Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha (karenca 1 dan) ili

Ampligo 150 ZC (a.m.hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,4 l/ha (karenca 3 dana).

 

Region: Kosovska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 25.6.2021 ‎(1)
Zaštita paradajza na otvorenom25.6.2021 9:08Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)

Na  području RC Kosovska Mitrovica usevi paradajza na otvorenom se u zavisnosti od vremena sadnje i lokaliteta nalaze u fazi cvetanja do faze formiranja plodova (BBCH 65-74).

Vizuelnim pregledom useva paradajza registrovano je prisustvo vaši i to bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporarium) i zelene breskvine vaši (Myzus persicae). Više o navedenim štetočinama pogledati prilog.

 

Sa ciljem suzbijanja navedenih štetočina preporučuje se primena nekog od insekticida:

Teppeki (flonikamid) 0,06-0,1 kg/ha (MBT 2) ili

Scatto (deltametrin) 0,3-0,7 l/ha (MBT 4).

Padavine koje su prognozirane za vikend za region severa Kosova i Metohije, mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačima plamenjače paradajza (Phytophtora infenstans) i crne pegavosti paradajza (Alternaria solani). Sa ciljem zaštite paradajza, pre najavljenih padavina, preporučuje se primena nekog od fungicida:

Mankogal 80, Mankogal extra, Dithane M45, Pinozeb M45, Titular 75 WG, Nota 75 WG (mankozeb) u količini 2-2,5 kg/ha

Ili

Polyram DF (metiram) 2 kg/ha.

Region: Kosovska Mitrovica
1 - 10 Next