Skip to main content

Region Zrenjanin

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Zrenjanin > Prilozi > Stanje ozimih useva u Srednjem Banatu
Stanje ozimih useva u Srednjem Banatu

RC Zrenjanin je pre snežnih padavina, u periodu 11-13.12. 2018. godine izvršio pregled ozimih useva na teritoriji svog delovanja i registrovano je sledeće stanje:

Ozime pšenice

Ozime pšenice se nalaze u fazi od  1 razvijenog lista do bokorenja (BBCH 11-24 ). Kod proizvodnje u suvom ratarenju, vremenski uslovi u proteklom periodu doprineli su veoma lošem nicanju useva i slaboj kondiciji useva sa neujednačenim sklopovima. Padavine su bile lokalne, periodične i nedovoljne da bi osigurale dovoljnu vlažnost zemljišta dugoročno, pa je nicanje useva bolje na delovima parcele gde je zemljište zbijenije (uzglavnice, redovi u tragu točka i sl.). Primećene su i prve izmrzle biljke pšenice (faza 1 do 2 lista). Takođe, registrovano je i prisustvo aktivnih rupa glodara, ali u niskom procentu.

Lokaliteti Torak, Žitište, B.Karađorđevo i Srpski Itebej imali su dobar raspored padavina i na tim lokalitetima  pšenice u suvom ratarenju su u fazi od početka (BBCH 21) do punog bokorenja (BBCH 24).

Pregledom biljaka pšenice nije registrovano prisustvo bolesti ni na jednom lokalitetu.

   

      BBCH 11               BBCH 13                BBCH 22

Ozimi ječmovi

U uslovima navodnjavanja ozimi ječmovi su u fazi  intenzivnog bokorenja (BBCH 22-23). U odnosu na pregled od 13.11., registrovano je povećanje procenta biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) koji se kreću i do  24%.  Simptomi sočivaste pegavosti lista (Rhynchosporium secalis) uočeni su na do 10% biljaka.

   

    BBCH 22-23           mrežasta pegavost   sočivasta pegavost

Uljana repica

Faza uljane repice u uslovima navodnjavanja je 9 i više listova (BBCH 19). Posle intenzivnog naseljavanja vaši i preduzetih insekticidnih tretmana (preporuka od 13.11.) i pada temperature u poslednjem periodu, registrovano je drastično smanjenje intenziteta napada lisnih vaši (na 6% biljaka malobrojne kolonije na naličju srednjih listova rozete). U uslovima suvog ratarenja, jedan deo parcela pod uljanom repicom je preoran (veoma loše nicanje, loši sklopovi biljaka, neujednačene faze i sl.).

  

     BBCH 19                               vaši

RC Zrenjanin će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

Comments

There are no comments yet for this post.