Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Prilozi > Vinova loza
Vinova loza
  • Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana) je započeo let 12.04. i u kontinuitetu je prisutan,ali je niskog intenziteta i do sada je najveći broj uhvaćenih leptira bio 17.04.Razlog niske brojnosti leži u  nepovoljnim vremenskim uslovima tokom 2011.god koji su bili prisutni u toku polaganja jaja druge i treće generacije ove štetočine.Vinova loza se nalazi,u zavisnosti od sorte u fenofazama izdiferenciranih i izduženih cvasti (faza 53 po BBCH skali po razvoju cvasti) i četiri do šest listova razvijeno (14-16 faza BBCH skala).Na razvijenim cvastima se vizuelnim pregledom ne mogu do sada naći položena jaja.
  • Plamenjača vinove loze (Plasmopara viticola) - od početka vegetacije tj. razvoja lastara u dovoljnoj meri da može doći do infekcije gljive prouzrokovača plamenjače vinove loze nije bilo povoljnih uslova za razvoj ovog patogena.RC Vršac će na portalu izveštavati o ostvarenju povoljnih uslova za primarnu infekciju.
  • Pepelnica vinove loze (Uncinula necator) je patogen koji se razvija u širokom arealu temperature,od 5-35 stepeni kao i relativne vlažnosti vazduha tako da je sa razvojem vegetacije vinove loze potrebno sprovoditi redovne mere kontrole protiv nje

Comments

There are no comments yet for this post.