Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Prilozi > Venturia inaequalis - praćenje dozrelosti pseudotecija
Venturia inaequalis - praćenje dozrelosti pseudotecija
  Pregledom opalog lišća sa lokaliteta Bela Crkva - sorta Zlatni delišas utvrđeno je da je dozrelost askospora u pseudotecijama 100% a ispražnjenost 98% (od 50 pregledanih pseudotecija samo  su u jednoj bile još prisutne askospore).Dinamika dozrelosti pseudotecija:
 
Datum
pregleda
Dozrelost
pseudotecija
% ispražnjenosti
24.03
28
03.04.
33,9
09.04.
37,7
17.04.
39,3
23.04.
63,0
3
30.04.
73,7
6,7
09.05.
92,0
80,0
22.05.
100
98,0
 
   U periodu između dva zadnja pregleda 09.05. do 22.05. u regionu Bele Crkve odakle se uzorkuje opalo lišće palo je 100,6mm padavina.Velika količina padavina je dovela do naglog pražnjenja askospora iz peritecija. S obzirom da je  malo infekcionog materijala ostalo u pseudotecijama,proizvođačima se još za naredni tretman preporučuje primena sistemičnih fungicida.