Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Prilozi > Kukuruzni plamenac
Kukuruzni plamenac
  Kukuruzni plamenac je štetočina koja napada više biljnih vrsta,ali su joj glavne biljke hraniteljke kukuruz i paprika.Na svetlosnim lampama koje se nalaze na lokalitetu Bela Crkva i Deliblato prva imaga su zabeležena 04.05. i 08.05.i u kontinuitetu je prisutna.Maksimum leta prve generacije je bio u periodu od 16.-20.06. na oba lokaliteta.Brojnost imaga na svetlosnim lampama je naglo pala od 24.06. kada je naišao period zahlađenja i broj položenih jajnih legala je takođe naglo smanjen posle tog perioda.
  07.06.  su na semenskom kukuruzu registrovana položena jajna legla.Pik polaganja jaja je vezan za period 15.06. i 18.06. je registrovano   masovno piljenje gusenica.Ova štetočina se suzbija u vreme početka piljenja kada se gusenice ishranjuju u pazuhu listova i tada su dostupne za insekticide.18.06. je data na Portalu preporuka za primenu insekticida.
 U ovom trenutku se kukuruzni plamenac nalazi u fazi gusenice.Na pojedinim lokalitetima i  hibridima posebno u regionu Vršca i Plandišta i u merkantilnom kukuruzu registrovano je prisustvo gusenica na 90 pa čak i na 100% biljaka.Broj gusenica po biljci se kreće od 4-8 (u ne tretiranim usevima).Prisutne gusenice su u starijim fazama razvoja - od L3 - L5.U ovom momentu one se nalaze ubušene u metlicama, stablu i lisnom nervu i ne dostupne su za insekticide i njihova primena sada nema opravdanja.
  RC PIS Vršac će i narednom periodu pratiti kretanje ove štetočine.U nastavku vegetacije se očekuje i druga generacija kukuruznog plamenca. 
 
 
 
 

Comments

There are no comments yet for this post.