Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Prilozi > Zdravstveno stanje ozimih strnih žita
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita
Usevi ozimih strnih žita se u zavisnosti od rokova setve nalaze u fazama nicanja (BBCH 09) do formiranog prvog sekundarnog stabla (BBCH 21). Najveći broj useva je posejan u toku poslednje dekade oktobra meseca i nalazi se u fazi nicanja do formiranog prvog lista (BBCH 09-11).
 
U usevima pšenice i ječma je registrovano prisustvo cikada (Cicadelidae) na 0-8% biljaka i lisnih vaši (Aphididae) na 0-2% biljaka.
 
Imago lisnih vaši
 
Cikada
 
U usevima nije registrovano prisustvo patogena.
Za sada se mere kontrole navedenih štetnih organizama ne preporučuju a RC Vršac nastavlja sa praćenjem useva ozimih strnih žita.

Comments

There are no comments yet for this post.