Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Prilozi > Prisustvo šljivinih osa u zasadima šljiva
Prisustvo šljivinih osa u zasadima šljiva
Regionalni centar: Vršac
 
Fenofaza šljive: zasasadi šljiva se nalaze u fazama od prvi cvetovi otvoreni (BBCH 59) do puno cvetanje: najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju (BBCH 65).
 
Pregledom lepljivih klopki utvrđeno je prisustvo imaga žute šljivine ose (Hoplocampa flava) i crne šljivine ose (Hoplocampa minuta).
 
 
 
Crna šljivina osa polaže jaja u slobodne delove čašičnih listića, dok žuta šljivina osa jaja polaže između slobodnih delova čašičnih listića ispod epidermisa. Napadnuti i oštećeni plodovi otpadaju, a odrasle larve odlaze u zemlju gde opredaju kokone oblepljene grudvicama zemlje.
 
Hemijske mere zaštite se sprovode u fazi piljenja larvi, pre ubušivanja u plodove, u fazi precvetavanja šljive.
 
U fazi cvetanja primena insekticida je zakonom zabranjena!
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem ovih štetočina, kao i faze razvoja šljive i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.