Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Prilozi > Bolesti i štetočine u usevima soje
Bolesti i štetočine u usevima soje
Na području regionalnog centra Vršac, usevi soje se nalaze u fazi razvoja mahuna: od 10% do 30% mahuna dostiglo krajnju veličinu.
U usevima soje se  registruju simptomi plamenjače soje (Peronospora manshurica). Simptomi su prisutni na listovima i to u usevima sa osetljivim sortimentom. Razvoju ovog patogena odgovaraju vlažni uslovi (učestale padavine) i temperature 20-22°C.Trenutni temperaturni uslovi ne odgovaraju daljem širenju plamenjače tako da se za njeno suzbijanje ne preporučuje primena fungicida, a i njihova primena nije uobičajena u našim proizvodnim uslovima. Prouzrokovač plamenjače se ne smatra patogenom od velikog ekonomskog značaja u proizvodnji merkantilne soje. U mere kontrole ovog oboljenja spadaju setva zdravog semena, zaoravanje biljnih ostataka nakon žetve i plodored 1-2 godine sa usevom koji ova gljiva ne napada.
 
Simptom plamenjače soje na listu
 
U usevima soje se registruje prisustvo imaga i larvi dve vrste stenica:
  • Nezara viridula - zelena ili povrtna stenica
  • Halyomoprha halys - braon mramorasta stenica

Ove štetne vrste se hrane sisanjem sokova iz zrna soje. Na mestu uboda stvaraju se nekrotirane površine koje i na taj način se smanjuje kvalitet zrna. U našim proizvodnim uslovima do sada nije postojala potreba za primenom insekticida u cilju njihovog suzbijanja, ali imajući u vidu da su ove vrste u progresiji, preporuka je redovan obilazak useva i praćenje brojnosti stenica.

Imago Nezara viridula

 
Osim jedinki stenica, uočena su i sveže  položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 16% biljaka. Larve ove sovice se ubušuju u mahune i hrane semenom soje. Za sada se primena insekticida ne preporučuje. 
Preporuka je da se usevi redovno obilaze i prati prisustvo simptoma bolesti i štetočina. 

Comments

There are no comments yet for this post.