Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Prilozi > Siva plesan grožđa (Botrytis cinerea)
Siva plesan grožđa (Botrytis cinerea)
  Siva trulež grožđa je jedan od najznačajnijih patogena vinove loze.Prve infekcije se najčešće ostvaruju u fenofazi cvetanja kada na opalim cvetnim kapicama gljiva naeljava grozd i ostaje da živi u latentnom stanju u tzv. saprofitnoj fazi.Od faze šarka prelazi u parazitnu fazu i tada dovodi do truleži grožđa.
  Za pojavu obolenja presudni su vremenski uslovi-učestale padavine u periodu sazrevanja grožđa.Do masovne pojave dolazi posebno kada  posle dužeg sušnog perioda naiđe kišni period.U tim uslovima dolazi do naglog nalivanja bobica usled čega one pucaju i ta mesta predstavljaju mesto prodora patogena.U regionu Južnog Banata su se stekli upravo takvi uslovi- ceo juli mesec je bio bez padavina sve do 25.07. kada je za 2 dana palo preko 200mm/m2.Pregledom zasada vinove loze registrovana je pojava pucanja bobica i naseljavanja patogena na njima.30.07. je data preporuka za primenu fungicida u cilju suzbijanja sive truleži.Osetljivije su sorte zbijenog grozda i tanke pokožice kao što su Rajnski rizling,Italijanski rizling i dr.
 Nizom agrotehničkih mera može se uticati na smanjenje intenziteta napada bolesti:zelena rezidba u vinogradu čime se omogućava bolja provetrenost zasada i posebno uklanjanje lisne mase u zoni grožđa 20-tak dana pred berbu.Takođe suzbijanje grožđanog moljca je značajno,jer oštećenja od njegove ishrane predstavljaju mesto ulaza patogena.
 Pored agrotehničkih mera ,neophodna je primena fungicida posebno u godinama sa učestalim padavinama.Prvo tretiranje se preporučuje u fenofazi precvetavanja vinove loze,čime se smanjuje prisustvo patogena u latentnom stanju.Drugo tretiranje pred zatvaranje grozda,posebno značajno za osetljive sorte.Treće  i najznačajnije tretiranje je 25-30 dana pred berbu- obavezno ako se najavljuju   učestale padavine.
Velika slika Sorta Rajnski rizling sa početnom infekcijom sive truleži
 
Velika slika Napukle bobice i početna infekcija sive truleži
 
 Posle ovih početnih infekcija u prisustvu padavina i kod osetljivih sorata,ako nisu primenjene mere zaštite fungicidima vrlo brzo dolazi do zahvatanja celog grozda infekcijom od sive truleži.

Comments

There are no comments yet for this post.