Skip to main content

Vranje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Vranje > Prilozi > Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Vranje ozimi usevi pšenice i ječma se, u zavisnosti od rokova setve, primenjene agrotehnike i lokaliteta, nalaze u fazi razvoja od tri do pet razvijena lista (BBCH 13-15).

 

 

Vizuelnim pregledom ozimih useva ječma, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 2% biljaka. U usevima ozime pšenice nije evidentirano prisustvo simptoma bolesti.

 

Takođe, vizuelnim pregledima useva ozime pšenice i ječma nije utvrđeno prisustvo cikada (Cicadelidae) i lisnih vaši (Aphididae), kao ni prisustvo aktivnih rupa od glodara.

 

RC Vranje nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja  ozimih useva pšenice i ječma.

Comments

There are no comments yet for this post.