Skip to main content

Vranje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Vranje > Prilozi > Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi)
Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi)

Na području delovanja RC Vranje zasadi maline jednorodnih sorti (Vilamet, Miker..) su u završnim fazama berbe (BBCH 88-90) dok su remotantne sorte (Polka, Polana...) u početnim fazama sazrevanja ploda (BBCH 73-81).

Vizuelnim pregledom zasada maline registrovano je prisustvo simptoma smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi).

Bolest se najčešće ispoljava na lišću a ređe na kori mladih lastara. Na lišću nastaju pege koje su u početku sitne, okrugle, smeđe i oivičene tamnijim nijansama. Usled jačeg napada lišće najpre žuti, postaje svetlo smeđe i opada pre vremena. Zaraženo lisno tkivo u okviru pega izumire, suši se i ispada, javljaju se šupljine. Simptomi se prvo javljaju na dvogodišnjim izdancima a kasnije i na jednogodišnjim. Infekcija počinje na donjem lišću pri osnovi izdanka, a kasnije se širi prema vrhu. Povoljni uslovi za razvoj ovog patogena nastaju u godinama sa obilnim padavinama u toku intenzivnog porasata lastara. Kod jakih zaraza može doći do defolijacije što nepovoljno utiče na prinos. Po završenoj vegetaciji u ostalom lišću parazit obrazuje peritecije u kojima prezimljava.

Značajna mera u cilju suzbijanja je primena bakarnih preparata tokom zimskog prskanja. Na smanjenje potencijala zaraze za sledeću godinu i kao preventivne mere značajne su rezidba maline, uklanjanje zaraženih mladara i skupljanje ili zaoravanje opalog lišća. Preporuka je nakon berbe primena preparata Signum (boskalid+piraklostrobin) u koncentraciji 0,15%.

Comments

There are no comments yet for this post.