Skip to main content

Vranje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Vranje > Prilozi > Ocena zdravstveno stanje pšenice u mikro ogledu na Pčinjskom regionu
Ocena zdravstveno stanje pšenice u mikro ogledu na Pčinjskom regionu

Vizuelnim pregledom sortnog ogleda ozimih strnih žita,utvrđen je intenzitet napada od prouzrokovača sive pegavosti lista pšenice - Septoria tritici, pepelnice strnih žita - Erysiphae graminis, Puccinia spp - prouzrokovač rđe pšenice.

Skala za ocenjivanje stepena zaraze

0 - bez simptoma

1 - 10% lisne površine

2 - 20% lisne površine

3 - 30% lisne površine

4 - 40% lisne površine

5 - 50% lisne površine

6 - 60% lisne površine

7 - 70% lisne površine

8 - 80% lisne površine

9 - 90% lisne površine

 

Vizuelnim pregledom siptomi od pomenutih gljiva se uglavnom nalaze na prvom i drugom listu od drugog kolenca,što nije slučaj kod pepelnice koja ispoljava simptome na prizemnom delu biljke i slabog je intenziteta.

 

Tabelarni prikaz na dan 06.05.2014.

R.b.

Sorta

Faza

(BBCH)

Ocena-list Iznad 2. kolenca

Septoria tritici

% inficirane površine

(0-9)

Puccinia spp.

% inficirane površine

(0-9)

Erysiphae graminis

% inficirane površine biljke (0-9)

1.

KWS Sirtaki

35

1

1

0

0

2

0

0

0

2.

KWS Basmati

40

1

1

0

0

2

0

0

0

3.

KWS Farinelli

40

1

1

0

0

2

0

0

0

4.

KWS Feria

43

1

1

0

0

2

0

0

0

5.

KWS Quality

40

1

1

0

0

2

0

0

0

6.

KWS Solehio

40

1

1

0

0

2

0

0

0

7.

NS Simonida

43

1

1

0

0

2

0

0

0

8.

NS Zvezdana

40

1

1

0

0

2

0

0

0

9.

SYNGENTA

Ingenia

40

1

1

0

0

2

0

0

0

10.

NS 40 S

43

1

1

0

0

2

0

0

0

11.

LG Apache

43

1

1

0

0

2

0

0

0

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da obiđu i pregledaju svoje njive i da ukoliko utvrde prisustvo simptoma ovih fitopatogenih gljiva izvrše tretiranje preparatima iz grupe strobularina i triazola,preparati:(Acanto plus 0,6 l/ha,Amistar extra 0,75 l/ha,Sphere 0,5 l/ha)

Comments

There are no comments yet for this post.