Skip to main content

Vranje

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Vranje > Prilozi > Pojava azijske voćne mušice (Drosophila suzukii)
Pojava azijske voćne mušice (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Vranje monitoring azijske voćne mušica (Drosophila suzukii) vrši se pomoću lovnih klopki sa mirisnim atraktantima i uzorkovanjem zrelih plodova i praćenjem izletanja imaga iz njih u laboratoriji.

Lovna klopa sa mirisnim atraktantom

Pregledom klopki postavljenih u zasade maline registrovano je prisustvo imaga ove štetočine. Na našem terenu u toku je berba remontantnih sorti maline (Polka i Polana). Za sada se registruju pojedinačni ulovi, ali zbog brzog ciklusa razvića i visokog reproduktivnog potencijala može se očekivati povećanje brojnosti ove štetočine.

Ženke azijske voćne mušice polažu jaja unutar zdravih plodova zasecanjem pokožice ploda testerastom legalicom. Tako nastali otvori na plodovima predstavljaju put za razvoj drugih patogena. U unutrašnjost plodova se iz jaja razvijaju larve i usled ishrane mesom, napadnuti plodovi propadaju. Ova štetočina ima širok krug domaćina kojima se hrani (malina, kupina, breskva, šljiva, vinova loza i drugi) u vreme zrenja plodova, a može da izazove potpuni gubitak roda.

 

Zbog biologije ove štetočine, odnosno činjenice da napada zrele plodove i da se larve razvijaju unutar ploda, zaštita hemijskim sredstvima je veoma ograničena, kako zbog poštovanja karence tako i zbog nemogućnsti delovanja insekticida na larve koje se nalaze u plodovima.

U cilju kontrole brojnosti i smanjenja rizika od nastanka šteta proizvođačima bobičastog, koštičavog voća i vinove loze se preporučuju sledeće mere:

- Masovno izlovljavanje odraslih jedinki pomoću postavljenih klopki (plastične flaše sa izbušenim rupama u koje se sipa crno vino (1,5dl), jabukovo sirće (1,5dl) i nekoliko kapi deterdženta dok se u gornjem delu flaše pravi otvor prekriven gazom odakle isparava atraktant koji privlači insekte.

- Skraćivanje perioda berbe radi bržeg sklanjanja plodova sa parcele.

- Uklanjanje divljih, samoniklih i napuštenih stabala voćaka i žbunova blizu zasada.

- Uklanjanje napadnutih i prezrelih plodova iz zasada.

U cilju postizanja zadovoljavajućih rezultata mere kontrole azijske voćne mušice treba sprovoditi na području celog regiona.

Comments

There are no comments yet for this post.