Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice > Prilozi > Zdravstveno stanje ozimih strnih žita
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na području rada RC Užice, usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi razvoja od: početak  bokorenja,  do vidljiva tri sekundarna stabla  (BBCH  20-23).

Ozima žita se na našem regionu prate na dva punkta,  Sevojno i Visibaba. Vizuelnim pregledom zasejanih parcela, na punktu Sevojno, u usevu ječma, registrovani su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 5% biljaka i simptomi sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 2% biljaka. Nisu uočeni simptomi ostalih biljnih bolesti, niti su registrovane  aktivne  rupa od glodara. Na oba punkta je registrovano prisustvo lisnih vaši, u niskoj brojnosti.

RC Užice će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Comments

There are no comments yet for this post.