Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice > Prilozi > Monitoring zdravstvenog stanja merkantilnog kukuruza pred berbu
Monitoring zdravstvenog stanja merkantilnog kukuruza pred berbu

Na području rada RC Užice, na 20 parcela na različitim lokalitetima u opštinama Užice, Sevojno, Požega, Čajetina, naš područni centar je sproveo monitoring zdravstvenog stanja merkantilnog kukuruza pred berbu. Pregledano je 10 parcela sa hibridima ranih i 10 parcela sa hibridima iz kasnih grupa zrenja.

 
 

Na svakoj parceli je pregledano najmanje 100 klipova kukuruza i izvršena ocena na simptome bolesti gljiva iz roda Penicillium, Fusarium, Cladosporium i Aspergillus, kao i  na oštećenja od štetnih insekata. Rezultati monitoringa su prikazani u tabeli ispod.

Klipovi bez simptoma bolesti i oštećenja od insekata

78-93 %

Klipovi sa oštećenjima od insekata:  kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis),  pamukova sovica  (Helicoverpa armigera)

0-14 %

Klipovi sa prisutnim simptomima Fusarium spp.

0-18 %

Klipovi sa prisutnim simptomima Cladosporium spp.

0 -16 %

Klipovi sa prisutnim simptomima  Aspergilus spp.

0- 4 %

Klipovi sa prisutnim simptomima Penicillium spp.

0-6 %

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima

0-14 %

 

Comments

There are no comments yet for this post.