Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice > Prilozi > Prisustvo cikada Scaphoideus titanus u vinovoj lozi
Prisustvo cikada Scaphoideus titanus u vinovoj lozi

Na području rada RC Užice, zasadi vinove loze se nalaze u fazi od: puno cvetanje do formiranje plodova, mladi plodovi počinju da rastu, ostaci od cvetova opadaju (BBCH 65-71).


Na teritoriji Zlatiborskog okruga vinova loza se pretežno gaji na malim površinama i okućnicama. Vizuelnim pregledom  pojedinačnih čokota vinove loze, na lokalitetu Sevojno, uočene su larve  prvog i drugog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus, prenosioca fitoplazme Flavescence doree prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. Ova cikada ima jednu generaciju godišnje, prezimljava u stadijumu jaja, a jedini domaćin joj je vinova loza.
S obzirom da su larve trećeg stupnja sposobne da prenosu fitoplazmu, za sada se ne  preporučuje hemijski  tretman.
RC Užice nastavlja sa praćem  te cikade i na vreme će signalizirati pravo vreme za sprovođenje hemijskih mera zaštite.

Comments

There are no comments yet for this post.