Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice > Prilozi > Bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora)
Bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora)

Na području rada RC Užice, zasadi jabuke se nalaze u fazi razvoja od: napredovanje zrenja, povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar do plodovi zreli za berbu (BBCH 85-87).

Vizuelnim pregledom zasada jabuka na lokalitetima Mirosaljci i Arilje, u pojedinim zasadima, uočeni su simptomi bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

Oboleli mladari se suše, lišće postaje mrko, crno, ali ne opada, tako da krošnja izgleda kao spaljena. Vrhovi mladara se povijaju na dole, dobijajući oblik “pastirskog štapa“, što je karakterističan simptom ove bolesti. Ukoliko se zaraza proširi na deblje grane i stablo, dolazi do nabiranja i pucanja kore, stvaraju se rak rane iz kojih curi bakterijski eksudat koji služi daljem širenju bolesti. Simptomi bakteriozne plamenjače se mogu javiti i na cvetu i plodu.

Proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled voćnjaka obzirom da štete od ove bakterioze mogu biti velike. Kako bi se uklonili izvori infekcije, odnosno dalje širenje ove bolesti, ukoliko se uoče simptomi treba preduzeti sledeće mere koje treba sprovesti po toplom i suvom vremenu bez vetra:

- rezidbom treba ukloniti zaražene delove odsecanjem i dela zdravog tkiva najmanje 30 cm kod jabuke i 50 cm kod kruške od mesta zaraze.
-zaražene delove treba izneti van zasada i spaliti.
-nakon svake rezidbe treba dezinfikovati korišćen pribor i alat 70% rastvorom etanola ili 10% rastvorom natrijum hipohlorita.
-posle sedam dana treba srovesti kontrolni pregled na prisustvo simptoma i ponoviti postupak ukoliko se registruju simptomi.

- nakon rezidbe treba dezinfikovati mesta preseka i povreda preparatima na bazi bakra u nižim koncentracijama (1%).

Comments

There are no comments yet for this post.