Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice > Prilozi > Grinja šiškarica u šljivama
Grinja šiškarica u šljivama

Na području rada RC Užice, vizuelnim pregledom više zasada šljive na lokalitetu Tripkova, uočeni su simptomi erinoznog oštećenja listova od grinje šiškarice (Eriophyes similis).
Radi se o zasadima  gde nisu primenjene adekvatne mere zaštite, a simptomi su registrovani  na do 10%  stabala.

Eriophyes similis prezimljava u stadijumu imaga u pukotinama kore na grančicama i u pupoljcima šljive. U aprilu odlaze na pupoljke ili tek otvorene listove. Hrane se na naličju listova gde se ubrzo pojavljuju tamne pege, a nakon toga se obrazuju zadebljanja ili gale u obliku trnića.
Na jednom listu se može naći i do 40 gala, čime se remeti fotosinteza, transpiracija i smanjuje asimilaciona površina lista. Štete se ogledaju u smanjenoj rodnosti i kvalitetu šljive, a takođe se obrazuje manje cvetnih i lisnih pupoljaka za narednu godinu, što vremenom utiče na smanjenje rodnosti.

Grinja šiškarica ima dve, ređe tri generacije godišnje. Druga generacija se javlja u toku juna, a gale se mogu videti od proleća do jeseni.
Suzbijanje ove grinje vrši se uspešno zimskim prskanjem i primenom akaricida  u toku vegetacije (preparati na bazi aktivne materije abamektin).

Comments

There are no comments yet for this post.