Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice > Prilozi > Cikada Reptalus Panzeri
Cikada Reptalus Panzeri

Na području rada RC Užice, na lokalitetu Požega, vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri. Ova cikada je vektor Stolbur fitoplazme, koja prouzrokuje bolest  crvenilo kukuruza.  

Reptalus panzeri ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu larve na korenu pšenice ili divljeg sirka. Imago se pojavljuje sredinom juna i prelazi na biljke kukuruza  gde se hrani floemskim sokovima, u polju je prisutan  do početka avgusta. Odrasle jedinke polažu jaja na koren kukuruza, i na taj način ga inficiraju.
Prvi simptomi se uočavaju krajem jula, na listu, u vidu crvenila glavnog lisnog nerva. Vremenom se crvena boja širi i na ostatak lista, a simtomi se javljaju i na stablu i komušini, klip je slabije razvijen, zrna smežurana. BIljke vremenom venu i uginjavaju, naročito ukoliko u periodu mlečno-voštane zrelosti nastupi sušni period sa visokim temperaturama.
Setvom ozime pšenice nakon kukuruza larve koje su prisutne nastavljaju svoj razvoj na korenu pšenice.


U kontroli crvenila kukuruza, primena insekticida se ne preporučuje zbog fenofaze kukuruza u vreme pojave imaga. Osnovna mera borbe je plodored. Na parcelama gde je gajen kukuruz i gde su uočeni simptomi crvenila, nikako ne treba sejati pšenicu kako bi se prekinuo životni cikljus cikade i drastično smanjila njihova brojnost. Značajno je i suzbijanje korova  (divlji sirak, tatula, poponac) na i oko parcela, jer su oni takođe rezervoari fitoplazme.

Comments

There are no comments yet for this post.