Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Usevi ili zasadi
Kukuruzni plamenac
Na osmatračkom mestu Laćarak 09.05.2013 na svetlosnoj lampi ulovljen je prvi imago Ostrinia nubilalis.
Imago se pojavio na 212,94 DD.
Na ostalim lokalitetima praćenja pojave kukuruznog plamenca(Prhovo,Stara Pazova,Morović) ,nije došlo do pojave štetočine.
 
 
Helicoverpa armigera - pamukova sovica

Pamukova sovica je izrazito polifagna štetočina (250 gajenih biljaka). Kod nas je najštetnija na kukuruzu, paprici, paradajzu, boraniji, soji. Može načiniti velike gubitke na generativnim organima.

Na lokalitetu Laćarak, u usevu soje, gde je prvi ulov pamukove sovice u feromonskoj klopci zabeležen 02.07. (Slika 1), vizuelnim pregledom uočena su prva položena jaja (Slika 2 i 3) u indeksu napada od 0,75%.  Jaja se nalaze položena na lice lista i uglavnom pojedinačno. Sveže položena jaja su bele boje, dok osušena jaja, kao i pred piljenje, dobijaju sivosmeđu boju.

Slika 1

 

 

Slika 2                             Slika 3

Zbog male brojnosti položenih jaja u ovom momentu ne preporučujemo tretman. Preporuka proizvođačima, pre svega povrća, je da redovno obilaze svoje useve. Ukoliko se uoči značajnije prisustvo jaja, primeniti insekticid ovicidno-larvicidnog delovanja: Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,14-0,20 l/ha.