Skip to main content

Smederevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Smederevo > Prilozi > Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza u regionu Smedereva
Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza u regionu Smedereva

Regionalni centar Smederevo Prognozno-izveštajne službe je izvršio vizuelni pregled merkantilnog kukuruza pred berbu na 10 parcela sa hibridima ranih grupa zrenja i 10 parcela sa hibridima kasnih grupa zrenja.

U cilju utvrđivanja prisustva oštećenja na klipu kukuruza od insekata (kukuruzni plamenac - Ostrinia nubilalis i kukuruzna sovica - Helicoverpa armigera) i simptoma prisustva fitopatogenih gljiva (Fusarium spp.,  Aspergillus spp.Penicillium spp., Cladosporium spp.), izvršen je pregled na više lokaliteta na području Smedereva

Gljive koje pripadaju rodovima Fusarium, Aspergillus, Penicillium, imaju sposobnost sinteze mikotoksina koji mogu ugroziti zdravstvenu bezbednost kukuruza.

Fusarium spp: Napada sve delove kukuruza. Simptomi se uočavaju u unutrašnjosti stabla, koji dobija sunđerastu konzistenciju, ružičaste je boje, dok je na klipovima prisutna micelija na vrhu klipa ili u sredini (slepljena komušinom). U zavisnosti od vrste gljive iz roda Fusarium, boja micelije je bela ili ružičasta.

Penicillium spp: Najčešće su zaražena zrna na vrhu klipa, a zrna između redova su obuhvaćena zelenkasto-plavičastom, paučinastom micelijom.

Aspergillus spp: Micelija ove gljive je žuto-zelene boje. Na neadekvatno uskladištenim klipovima ili zrnu, uz povišenu vlagu zrna i više temperature, dolazi do širenja gljive i nastanka indirektnih šteta usled sinteze aflatoksina.

Rezultati vizuelnih pregleda klipova u polju su prikazani u tabeli:

 

 Vrsta klipova

prosečan % klipova na 20 pregledanih parcela kukuruza

Klipovi bez simptoma

46.4

Klipovi sa oštećenjima od insekata

24.25

Klipovi sa simptomima Fusarium sp.

5.85

Klipovi sa simptomima Aspergillus sp.

3.75

Klipovi sa simptomima Penicillium sp.

0.4

Klipovi sa simptomima Cladosporium sp.

4.4

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima Insekti + Fusarium sp.

11.25

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima Insekti + Aspergillus sp.

1.55

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima Insekti  + Cladosporium sp.

1.15

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima Insekti + Fusarium sp. + Aspergillus sp.

0.45

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima Insekti + Fusarium sp. + Cladosporium sp.

0.55

 

Comments

There are no comments yet for this post.