Skip to main content

Smederevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Smederevo > Prilozi > Zlatasto žutilo vinove loze – Flavescence doree
Zlatasto žutilo vinove loze – Flavescence doree

Fitoplazma Flavescence dorée (FD) prouzrokuje bolest zlatastog žutila vinove loze. Bolest izaziva propadanje, sušenje vinove loze. Ona se održava preko zime u obolelim čokotima. Vektor tj. prenosilac patogena je cikada Scaphoideus titanus. Cikada ima jednu generaciju godišnje i pet larvenih stupnjeva koje možemo naći na naličju listova tokom juna meseca. Larve od trećeg stupnja razvoja (L3, L4, L5) i imago su sposobne da prenesu fitoplazmu.

 

 

Ženka cikade polaže jaja početkom septembra na starijim lastarima vinove loze.

Pupoljci kod novozaraženih čokota ne kreću u proleće ili se lastari razvijaju tek značajno kasnije. Internodije su skraćene. Najkarekterističniji simptom možemo uočiti tokom leta. Lastari gube čvrstinu, povijaju se i padaju po zemlji. Oni ne odrvenjavaju. Lišće na tim lastarima zadebljava i postaje kruto i povija se naniže. Kod belih sorti, lišće poprima zlatastožutu, a kod obojenih crvenu boju.

 

 

Kasnije, tokom leta, na takvom lišću se duž nerava pojavljuju žućkaste pege, koje ubrzo po pojavi nekrotiraju. Između glavnih nerava mogu se obrazovati i uglaste pege. Ako se simptomi bolesti pojave pre cvetanja, cvasti se suše.

Osnovna mera zaštite vinove loze od zlatastog žutila je upotreba zdravog lozno-sadnog materijala za podizanje vinograda. Praćenje pojave cikade, prenosioca bolesti u vinogradima radi pravovremenog tretmana. Praćenje pojave i simptoma bolesti. Uklanjanje obolelih čokota i krčenje napuštenih vinograda.

Comments

There are no comments yet for this post.