Skip to main content

Smederevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Smederevo > Prilozi > Mehurasta gar kukuruza – Ustilago maydis
Mehurasta gar kukuruza – Ustilago maydis

Vizuelnim pregledima useva kukuruza na više lokaliteta, ustanovljeno je prisustvo simptoma mehuraste gari na klipovima kukuruza (Ustilago maydis). 

Glavni simptom ovog oboljenja je pojava manjih ili većih izraslina tvz. mehura na nadzemnim delovima biljaka. Mehuri su u početku svetle boje (sivo-zelene), a kasnije dobijaju tamno sivu boju, raspucavaju se i iz njih se oslobađa crna praškasta masa spora. Tokom zime spore ostaju u zemljištu. 

Zaraženi mogu biti svi nadzemni delovi, ali se simptomi  najčešće ispoljavaju na klipu.

 

Optimalna temperatura za razvoj je 30ºC pa zaraze najčešće nastaju leti. Ne prenosi se semenom iz tog razloga dezinfekcija nema značaj. U mere kontrole spada, pre svega  plodored, prilikom obrade treba  što manje oštećivati biljke, uklanjanje zaraženih biljaka, gajenje otpornih hibrida kao i dobro izbalansirano đubrenje.

Comments

There are no comments yet for this post.