Skip to main content

Smederevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Smederevo > Prilozi > Dudovac – Hyphantria cunea
Dudovac – Hyphantria cunea

Na području delovanja RC Smederevo vizuelnim pregledima zasada šljive na lokalitetu Suvodol registrovano je prisustvo dudovca (Hyphantria cunea). Gusenična gnezda sa larvama druge generacije ove štetočine su uočena na pojedinim stablima.

 

 

Dudovac je polifagna vrsta koja napada veliki broj domaćina (preko 100 biljnih vrsta). Od voćaka najčešće štete pravi na: dudu, orahu, šljivi, trešnji, jabuci, krušci i drugim, ali napada i pojedine zeljaste vrste biljaka poput deteline, lucerke i plavog patlidžana.

 

Odrasle jedinke dudovca su bele boje, a ponekad se na prednjim krilima uočavaju crne tačke. Telo leptira je dugo od 11 do 15 cm, a raspon krila je od 25 do 30 cm. Ženke su obično krupnije od mužjaka. Jaja su loptasta, svetlozelene boje. Gusenice su žuto-zelene boje sa crnom glavom. Duž bočnih strana imaju niz od 12 bradavica iz kojih izbijaju duge dlake. Lutka dodovca je tamno smeđe boje, dužine oko 10 cm,  i nalazi se u upredenom kokonu koji liči na mrežicu.

 

Prezimljava u stadijumu lutke u pukotinama kore i sličnim skrovitim mestima, a u proleće se pojavljuje leptir prve generacije koji polaže jaja u formi jajnih legala svetlo-zelene boje koja se teško uočavaju. Gusenice žive u zajednici u paučinastim guseničnim gnezdima.

Boja larve varira od žute do zelene, što zavisi od ishrane. Imaju karakterističnu široku smeđu prugu duž leđa i žute pruge na bokovima, s bradavicama iz kojih izbijaju tamne dlake. U početku je gusenično gnezdo malo i teže ga je zapaziti, a kasnije, s porastom gusenica, raste i može da prekrije celu krošnju drveta. U našim uslovima razvija dve generacije u toku jedne godine, s tim što u uslovima tople jeseni može započeti i treću. Odrasle jedinke dudovca su aktivne samo noću. Nakon parenja, ženka na naličje listova polaže od 600 do 900 jaja koja prekriva dlačicama sa trbuha. Mlade gusenice žive zajedno u guseničnim gnezdima koja grade lučenjem paučinastih niti zapredajući listove. Starije gusenice se razilaze i žive samostalno. Gusenice se ishranjuju lisnom masom i u slučaju njihove veće brojnosti može doći do golobrsta.

 

Proizvođačima se preporučuje obilazak zasada i ukoliko se registruje prisustvo pojedinačnih guseničnih gnezda, njihovo mehaničko uklanjanje. Ako je prisutno 2 do 5 guseničnih gnezda po stablu, preporučuje se sprovođenje hemijskog tretmana nekim od registrovanih insekticida.

Comments

There are no comments yet for this post.