Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac > Prilozi > Prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače jabučastog voća u zasadima kruške i mere kontrole
Prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače jabučastog voća u zasadima kruške i mere kontrole

Na području delovanja RC Požarevac, u pojedinim zasadima kruške, registrovano je prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

Specifičan simptom ove bolesti javlja se na granama u vidu „pastirskog štapa“, odnosno nekroza listova koji ostaju na savijenoj sasušenoj grančici, dok na plodovima dolazi do pojave mrke boje. U povoljnim uslovima za razvoj, na zaraženim biljnim delovima, dolazi do curenja  bakterijskog eksudata koji služi za dalje širenje bolesti.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da ukoliko u zasadima registruju prisustvo simptoma navedenog patogena primene sve raspoložive mere u cilju smanjenja šteta:

Ø  Rezidbom na zeleno treba ukloniti sve obolele biljne delove.  Prilikom rezidbe, potrebno je zahvatiti zonu od 30 do 50 cm zdravog tkiva, uz obavezno iznošenje odsečenih biljnih delova izvan zasada i njihovo spaljivanje.

Ø  Tokom rezidbe nakon svakog reza treba dezinfikovati alat sa 10% rastvorom natrijum-hipohlorita ili 70% rastvor etil-alkohola, a nakon rezidbe i dezinfekciju preseka preparatima na bazi bakra (3%).

 

Ø  Suzbijanje insekata koji prenose bakteriju tokom vegetacije.

 

Sprovođenje mehaničkih mera zaštite preporučuje samo po toplom, mirnom i suvom vremenu.

Comments

There are no comments yet for this post.