Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac > Prilozi > Prisustvo gusenica kukuruznog plamenca u usevima kukuruza
Prisustvo gusenica kukuruznog plamenca u usevima kukuruza

Na području delovanja RC Požarevac, tokom ovonedeljnih pregleda useva semenskog, merkantilnog i kukuruza šećerca, registrovana su oštećenja u vidu ubušenja gusenica prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

 

Mlade gusenice te štetočine ubušuju se u stablo u kojem se hrane. Takođe, hrane se i metlicom i svim delovima klipa. Napadnute biljke lako se lome zbog oštećenja stabla, a na oštećenim klipovima pored direktnih šteta, dolazi i do većeg intenziteta napada prouzrokovačima bolesti.

Od prve generacije kukuruznog plamenca najugroženiji su usevi semenskog kukuruza i kukuruza šećerca.

RC Požarevac dao je preporuku za suzbijanje navedene štetočine 11.6.2021. (vidi preporuku) i nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima kukuruza.

Comments

There are no comments yet for this post.