Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac > Prilozi > Štetočine u zasadima trešanja
Štetočine u zasadima trešanja

Na području delovanja RC Požarevac u zasadima trešnje registrovano je prisustvo štetnih insekata, imaga braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) i imaga ružinog gundelja (Cetonia aurata).

Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys) je izrazito polifagna štetočina i naseljava veliki broj biljaka, naročito voća i povrća.

Štete na gajenim biljkama nanose i imago i larve sišući sokove sa svih nadzemnih delova biljke. Odrasle jedinke uglavnom sokove isisavaju iz plodova, a larve uglavnom iz listova i lisnih drški probijajući biljno tkivo svojom rilicom. Na listovima se javljaju okrugle pege, koje kasnije  nekrotiraju i ispadaju, a na plodovima  se usled uboda prave udubljenja i deformacije zbog čega je smanjena tržišna vrednost, a usled jakog napada dolazi i do smanjenja prinosa. Oštećenja od uboda predstavljaju i ulazna vrata prouzrokovačima truleži. Usled smanjenja kvaliteta i kvantiteta roda može doći do značajnih ekonomskih gubitaka.

Suzbijanje braon mramoraste stenice je veoma otežano zbog činjenice da se masovno javlja u periodu sazrevanja voća i povrća, kada je primena insekticida ograničena zbog karence.

Ružin gundelj (Cetonia aurata) ima dvogodišnji razvoj. U prvoj godini prezime larve trećeg uzrasta, a u drugoj imago u stajnjaku, kompostu i sličnim mestima. Masovna pojava imaga je u maju i junu mesecu, i može trajati sve do septembra. Štete nanosi imago koji se hrani  uglavnom na delovima cveta, a poslednjih godina sve češće oštećuje plodove različitih voćaka. U slučaju pojave u većoj brojnosti  značajno može uticati na smanjenje prinosa i kvaliteta plodova. Štetnost larvi se ispoljava ishranom na korenu biljaka samo u slučaju nedostatka biljnjih materija kojima se inače hrane.

Suzbijanje ove štetočine najčešće se izvodi mehaničkim putem, postavljanjem posuda (plave, bele ili žute boje) za izlovljavanje u koje se sipa voda, deterdžent i neki mirisni atraktant.

S obzirom da je berba većine sorti trešanja u toku i da se kod kasnog sortimenta očekuje u narednim danima, hemijske mere zaštite sa ciljem zaštite od pomenutih štetočina se ne preporučuju!

Comments

There are no comments yet for this post.