Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac > Prilozi > Pojava larvi cikade Scaphideus titanus
Pojava larvi cikade Scaphideus titanus

Na području delovanja RC Požarevac zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi cvast jasno vidljiva do faze cvast nabubrela; cvetovi zatvoreni zajedno spojeni (BBCH 53-55).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze registrovano je prisustvo tek ispiljenih larvi cikade Scaphoideus titanus

Cikada Scaphoideus titanus  je vektor fitoplazme Flavescence doree (FDkoja prouzrokuje oboljenje zlatasto žutilo vinove loze. Ova cikada kao biljku domaćina ima samo vinovu lozu. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijuju jajeta ispod kore dvogodišnjih lastara. Ispiljene larve kreću se ka listovima na kojima se hrane isisavanjem sokova. Ove štete nisu od velikog značaja, ali se najveće štetnost ove cikade ogleda u vektorskoj ulozi prenošenja fitoplazme.  Ishranom na zaraženim čokotima, cikada usvaja i fitoplazmu, a zatim nakon inkubacionog perioda postaje prenosilac, što biva sa ulaskom u III larveni stupanj.  Cikada sposobnost prenošenja fitoplazme FD ima do kraja života, ali se fitoplazma ne prenosi na potomstvo.

U toku je početak piljenja larvi ove štetočine. Obzirom da larve ove cikade postaju infektivne tek u III razvojnom stupnju, za sada  ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.