Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac > Prilozi > Zastita kupusa
Zastita kupusa

Vizuelnim pregledom kupusa na lokalitetu u Tribrodu registrovano je prisustvo jaja kupusne muve na 90% biljaka i  ispiljenih larvi kupusne muve (Delia radicum) na 12% biljaka. U proteklom periodu registrovan je izuzetno veliki broj biljaka oko kojih su bila položena jaja ove štetočine.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje kupusne muve.

U drugim zemljama koriste se aktivne materije azinfos-metil, diazinon, dimetoat, hlorpirifos (EPPO PP 2/7 (1)).

Prema dosadašnjim iskustvima, visok nivo efikasnosti, u ovoj fazi, postiže se zalivanjem biljaka sa 50 do 80 ml po biljci 0,1% rastvora preparata na bazi hlorpirifosa .

slika 1. 

Comments

There are no comments yet for this post.