Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac > Prilozi > Prisustvo crne i žute šljivine ose
Prisustvo crne i žute šljivine ose

Na području delovanja RC Požarevac zasadi šljiva se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fenofazi od prvi cvetovi otvoreni do fenofaze punog cvetanja (BBCH 59-65).

 

Na lepljivim klopkama postavljenim u zasadima šljive registrovana je pojava crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava).

 

 

Tokom cvetanja šljive ženke ovih osica polažu jaja na cvetne delove. Ispiljene larve se ubušuju u tek zametnute plodove usled čega dolazi do opadanja plodova.

 

Mere zaštite u sprečavanju ubušivanja larvi u plodove sprovode se u periodu piljenja gusenica pre njihovog ubušivanja u plodove, u fazi precvetavanja šljive kada pčele i drugi polinatori nisu više prisutni u zasadu.

 

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem šljivinih osa,  faza razvoja šljive i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

Comments

There are no comments yet for this post.