Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac > Prilozi > Početak leta kukuruznog plamenca
Početak leta kukuruznog plamenca

Na teritoriji RC Požarevac, na  lokalitetu u Rašancu, na svetlosnoj lovnoj lampi, registrovan je prvi ulov kukuruznog plamenca, Ostrinia nubilalis na 125.44 CDD (7.5.2015) po akumulacijama od 1.4.2015.

Slika 1. Kukuruzni plamenac

Ostrinia nubilalis je po brojnosti, intenzitetu napada kao i obimu šteta najznačajnija štetočina koja prouzrokuje velike gubitke kod kukuruza, kao i kod drugih biljaka (sirak, konoplja, hmelj, suncokret, paprika, paradajz..).

Kukuruzni plamenac glavne štete pričinjava u stadijumu larve (gusenice) na nadzemnim delovima biljke domaćina. Prvo se hrane mladim lišćem, gde i polažu jaja, pa se onda uvlače u pazuh lista (kad se list razmota, vide se rupice), prave štetu i na metlici, dršci klipa koja se lomi, ubušuju se u stabljiku, gde često ostaju da prezime, a ostale daju drugu generaciju.

 

Comments

There are no comments yet for this post.