Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac > Prilozi > Pojava braon mramoraste stenice u vinogradu
Pojava braon mramoraste stenice u vinogradu

Na području delovanja RC Požarevac zasadi  vinove loze se u zavisnosti od sortimenta nalaze u različitim fenofazama  razvoja bobica, od početak šarka do faze šarak bobice (BBCH 81-83).

Vizuelnim pregledom zasada registrovana je  pojava svih stadijuma: jaja, larvi i imaga braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys).

 
 

Braon mramorasta stenica spadu u grupu izrazito polifagnih štetočina koja se može susresti na velikom broju biljaka, uglavnom na svim nadzemnim biljnim delovima, ali prevashodno na plodovima. Štete nanose podjednako, larve i imaga, koje isisavanjem sokova oštećuju i deformišu plodove, utičući tako na kvalitet i tržišnu vrednost plodova.  Osim direktih, nanose i indirektne štete jer oštećenja od uboda na plodu ulazna su vrata patogenima prouzrokovačima truleži plodova.

Izražena pokretljivost, koja je još jedna od odlika braon mramoraste stenice, otežava mogućnost njenog suzbijanja. Iako je relativno nova vrsta na našem području, može postati štetočina od ekonomskog značaja obzirom da je  u poslednjih nekoliko godina sve prisutnija u usevima i  zasadima.  Kod nas, za njeno suzbijanje trenutno nema registrovanih insekticida. U cilju borbe potrebna je primena svih mera, preventivnih i kurativnih (iskorišćavanje korovskih biljaka domaćina, podizanje veštačkih barijera, primena klopki, bioloških i hemijskih tretmana, i drugih) kako bi se mogućnost nastanka šteta svela na minimum.

Comments

There are no comments yet for this post.