Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac > Prilozi > Kruškina buva - Cacopsylla pyri
Kruškina buva - Cacopsylla pyri

Vizuelnim pregledom zasada kruške na lokalitetu Tulba, konstatovana je fenofaza mirovanja kruške (00- BBCH).

Pregledom od 08.02.2019.godine, registrovano je prisustvo  imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada od 2,5. Nisu utvrđena položena jaja u naborima grana.

 

slika 1.

 

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem aktivnosti obične kruškine buve.

Comments

There are no comments yet for this post.