Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac > Prilozi > Zdravstveno stanje ozimih useva
Zdravstveno stanje ozimih useva

Usevi ozime pšenice nalaze se u fazi kraj bokorenja (BBCH 28-29). Vizuelnim pregledima useva pšenice od 16.3.2018. godine registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

Petka

Basmati

29

18

Rašanac

Solechio

29

16

Bare

Grandior

28

10

Usevi ozimog ječma nalaze se u fazi početak rasta stabljike (BBCH 30) do faze prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 31).

Vizuelnim pregledom biljaka od 16.3.2018. godine,  registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice žita (Erysiphae graminis).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti ječma

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

Toponica

Paso

30-31

45

7

Orljevo

Nonijus

30

11

0

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Požarevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

Comments

There are no comments yet for this post.