Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac > Prilozi > Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)
Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)

Na teritoriji RC Požarevac usevi semenskog i merkantilnog kukuruza i kukuruza šećerca nalaze se u fazi od 7 listova razvijeno do faze cvetanja (BBCH 17-65).

Vizuelnim pregledima semenskog i merkantilnog kukuruza različitih grupa zrenja i kukuruza šećerca registrovano je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Registrovane su i ispiljene larve ove štetočine.

slika 1.

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Hibrid (FAO)

% biljaka sa položenim jajnim leglima

% biljaka gde je došlo do piljenja larvi

ZP 666 (FAO 600)

semenski kukuruz

12

 

1

SY Zoan (FAO 600) merkantilni kukuruz

18

 

3

Kukuruz šećerac - sweetnugeet 

9

 

0

Prag štetnosti za kukuruznog plamenca je 10% biljaka sa jajnim leglima kod merkantilnog kukuruza i 5% kod semenskog i kukuruza šećerca.

Proizvođačima kukuruza se preporučuje obilazak useva i pregled na prisustvo jajnih legala. Na početku piljenja larvi preporučuje se insekticidni tretman preparatom Coragen 20-SC (hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha.

Comments

There are no comments yet for this post.