Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac > Prilozi > Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)
Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)

Na punktu Ostrovo, breskve i nektarine ranih i kasnih grupa zrenja se nalaze u fazi početak bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01).

slika 1.

U fazi bubrenja i otvaranja lisnih pupoljaka bresaka i nektarina može doći do infekcije nediferenciranog tkiva gljivom koja prouzrokuje kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans). U narednim danima sa povećanjem temperature stvoriće se povoljni uslovi za infekciju od strane ovog patogena.

U cilju sprečavanja infekcija i suzbijanja ovog patogena preporučuje se primena preparata na bazi bakar-oksihlorida:

Bakarni oksihlorid 50  - u koncentraciji 0,75%. ili

Funguran-OH – 3kg/ha

Tretman obaviti u najtoplijem delu dana.

Comments

There are no comments yet for this post.