Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac > Prilozi > Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri)
Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri)

Vizuelnim pregledom zasada kruške na punktu Tulba kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00). Registrovana su prva imaga kao i prvo položeno jaje u naborima kore oko pupoljaka prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

Najavljeno povećanje temperature u narednom periodu usloviće povećanu aktivnost imaga obične kruškine buve i intenziviranje polaganja jaja.

slika 1.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve i signaliziraće  momenat za tretman u cilju suzbijanja ove štetočine.

Comments

There are no comments yet for this post.