Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac > Prilozi > Monitoring kukuruznog plamenca (Ostinia nubilalis)
Monitoring kukuruznog plamenca (Ostinia nubilalis)

Na svetlosnim lovnim lampama od 21.06. RC PIS Požarevac, beležimo ulov pojedinačnih primeraka kukuruznog plamenca. Pregledom  21.06. potvrdili smo efakat na vreme preduzetih mera kontrole brojnosti kukuruznog plamenca I generacije shodno preporukama RC PIS Požarevac  u periodu od 02.06 do 12.06. Procenat ubušenja na merkantilnim kukuruzima (ne tretirane parcele) zavisno od FAO grupe tada iznosi od 15 do 45%, larveni stadijumi od L1 do L5. Pregledom od 02.07 i 10.7.2014 više ne beležimo ni jedno novopoloženo jajno leglo.

Procenat ubušenja na merkantilnim kukuruzima zavisno od FAO grupe iznosi od 25% do 45% prisutni larveni stadijumi od L3 do L5. Prisutna ubušenja u stablo, metlicu.

Tabelarni prikaz vizuelnih pregleda  02.07 sa lokalcija monitoringa, kukuruza šećerca i semenskog kukuruza u cilju praćenja dinamike polaganja jaja kukuruznog plamenca Ostrinia nubilalis :

1.Kukuruz šećerac (lokacija Petka, setva 27.04.) početak izbacivanja metlice tretman obavljen 06.06. i 12.06.2014. ovicidno-larvicidnim insekticidom

Datum

pregleda

Procenat uočenih

novo

položenih jajnih legala

Ukupno prisutna jaja izražena kroz index napada

Procenat uočenih

zrelih jaja

Procenat biljka sa ubušenjem

02.07.

0%

0

0

1 %

 

2.Semenski kukuruz (lokacija Hrastovaca, hibrid NS 444, setva 25.04.linija majke ) razvijeno 12 d0 13 listova , dva do tri kolenca tretman obavljen 18.06. ovicidno-larvicidnim-kontaktnim  insekticidom

Datum

pregleda

Procenat uočenih

novo

položenih jajnih legala

Ukupno prisutna jaja izražena kroz index napada

Procenat uočenih

zrelih jaja

Procenat biljka sa ubušenjem

02.07.

0%

0%

0%

16%

 

3.Merkantilni kukuruz sumarna analiza pregleda kukuruza iz svih FAO grupa  

(lokacija Poljoprivredna škola, setva 26.04.)

 

Pregled 02.07. i 10.07.2014

Nova jajna

legla

Zrela jajna legla

Jajna legla sa crnom glavom

Avitalna

jajna

legla

Biljke sa ubušenjem

Uočene larve

0%

0%

0%

0,%

Od 25 do 45%

L4 do L5

 

 

 

 

 

 

 
 
Let leptira druge generacije kukuruznog plamenca očekuje se sredinom jula meseca
 
 

Pored oštećenja od kukuruznog plamenca u usevu kukuruza imamo prisustvo:

Reptalus panzeri - cikada,  Diabrotica virgifera – kukuruzna zlatica, Lema melanopus – žitna pijavica, Bubamara i prisustvo biljnih vašiju.

 
 
 
 

Comments

There are no comments yet for this post.