Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac > Prilozi > Kukuruzni plamenac ( Ostrinia nubilalis)
Kukuruzni plamenac ( Ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Požarevac, na svetlosnim lovnim lampama u Kličevcu, Rašancu i Žabarima prati se početak i dinamika leta kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

 

Na svetlosnim lampama u Rašancu i Žabarima 12.05.2016 registrovan je prvi ulov leptira kukuruznog plamenca .

 

slika 1.

 

 

 

U narednom periodu RC Požarevac nastavlja da prati dinamiku leta i početak polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca.

Comments

There are no comments yet for this post.