Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac > Prilozi > Prisustvo štetnih insekata u usevima kukuruza u regionu Požarevca
Prisustvo štetnih insekata u usevima kukuruza u regionu Požarevca

Na području delovanja RC Požarevac vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo štetnih insekata:

-          Kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera)

Kukuruzna zlatica je monofagna štetočina, napada isključivo kukuruz. Izuzetno je opasna jer nema puno prirodnih neprijatelja i samim tim se brže i lakše razmnožava. Žute je boje, sa crnim uzdužnim linijama. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u zemljištu u stadijumu jajeta. Larve se hrane korenom kukuruza. Preferiraju mlade bočne korenove, oštećuju pupoljke i začetke bočnih korenova. Odrasli insekti se hrane nadzemnim delovima bljaka. Larve se pojavljuju sredinom maja, a imaga od polovine juna pa na dalje.

Plodored je jedna od osnovnih mera borbe protiv ove štetočine. Takođe, duboko jesenje oranje je dosta delotvorno, kada dolazi do izbacivanja jaja na površinu i izumiranja nove generacije štetočina. Imaga se mogu rasterati upotrebom bioinsekticida i repelenata. Hemijske metode borbe obuhvataju suzbijanje larvi u proleće unšenjem insekticida u zemljište ili upotrebom semena koje je tretirano insekticidom.

 

-          Zelena (povrtna) stenica (Nezara viridula)

Ova stenica je u obliku štita sa zagasito zelenom bojom i crnim tačkama koje se uočavaju duž bočnih strana stomaka. Prezimljava kao odrasla jedinka skrivena ispod kore drveća, ostataka lišća, kao i sličnih lokacija zaštićena od spoljnih uslova. U proleće pri temperaturi iznad 10°C imago počinje da se hrani i kopulira. Ženka polaže jaja na naličju listova, na gornjem delu useva. Ova stenica je izuzetno polifagna vrsta jer se hrani sa različitim vrstama biljaka od korova preko cveća, raznih useva a pre svega povrtarskih i ratarskih kultura. Pri intenzivnijim napadima hrane se plodovima i semenima biljaka što se odražava na smanjenu komercijalnu vrednost u pogledu kvaliteta ali i u zaostajanju u rastu i propadanju biljnih delova.

-          Bela pegava buba (Oxythyrea funesta)

Oxythyrea funesta ili bela pegava buba pojavljuje se u rano proleće i najveću aktivnost postiže od maja do jula. Ženka polaže jaja u zemljištu, gde se larve razvijaju među korenčićima zeljastih biljaka. Izrazito je crne boje sa manje ili više bronzavog sjaja. Karakteristika je i prisustvo šest belih tačaka u dva uzdužna reda.

Najveću aktivnost postižu na izrazito jakom suncu kada lako lete i posećuju cvetove različitih biljnih vrsti, konzumirajući nektar i polen kao i nežno lišće i dovode do oštećenja i isušivanja biljaka.

Comments

There are no comments yet for this post.