Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac > Prilozi > Zdravstveno stanje ozimog ječma
Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na području delovanja RC Požarevac usevi ječma koji su posejani u ranijim rokovima setve se nalaze u fazi od 1 do 4 lista razvijena (BBCH 11-14).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo cikada (Cicadelidae) na do 2% i prisustvo vaši (Aphididae) na do 5% biljaka.

Registrovano je i pisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 6% biljaka.

Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju, a RC Požarevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ječma.

Comments

There are no comments yet for this post.