Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac > Prilozi > Prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve
Prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve

Na području delovanja RC Požarevac zasadi kruške se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenata, nalaze u različitim fazama opadanja lišća.

Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indexu napada 6,5. U toku je pojava prezimljujućih imaga ove šetočine.

Usled pojave sezonskog dimorfizma zimska forma imaga obične kruškine buve se razlikuje od letnje forme. Zimski imago je veći, tamniji i ima veću otpornost na niske temperature tokom zime.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve.

Comments

There are no comments yet for this post.