Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac > Prilozi > Bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora)
Bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Požarevac, u pojedinim zasadima jabuke uočeno je prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

Bakteriozna plamenjača ima veliki broj domaćina među kojima su jabuka, kruška, mušmula, dunja, glog i dr. Ova fitopatogena bakterija napada sve biljne delove (list, cvet, plod, grane, deblo, čak i koren). Zaraženi biljni delovi najpre venu, zatim se suše i nekrotiraju. Karakteristični simptomi se mogu videti na mladarima koji su vrhom povijeni na dole u vidu ,,pastirskog štapa“. Kada je visoka relativna vlažnost vazduha u okviru nekrotičnog, obolelog tkiva može se uočiti curenje bakterijskog eksudata koji služi za dalje širenje bolesti.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled zasada i ukoliko primete prisustvo simptoma navedenog patogena treba preduzeti sledeće mere:

-        Rezidba svih zaraženih biljnih delova tako da se obuhvati 30-50 cm naizgled zdravog biljnog tkiva

-        Odsečene delove obavezno izneti iz voćnjaka i spaliti

-        Obavezna dezinfekcija makaza nakon svakog reza (10% rastvor natrijum hipohlorita ili 70% rastvor etil alkohola)

-         Rastvorom bakarnog preparata potrebno je premazati rane nastale prilikom odstranjivanja zaraženih delova.

Sprovođenje navedenih mera se preporučuje po suvom i toplom vremenu da ne bi došlo do širenja infekcije.

Comments

There are no comments yet for this post.